Επιλογή Σελίδας
placeholder

Τομείς

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στους Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας χρησιμοποιείται νερό για την παραγωγή ατμού, ο οποίος χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας απαιτούν πολύ καλής ποιότητας νερό. Για αυτές τις εφαρμογές, οι μέθοδοι που προτείνονται είναι η φίλτρανση, η αποσκλήρυνση, η αφαλάτωση με τη μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης, ο ηλεκτρο-απιονισμός και η χημική επεξεργασία.