Επιλογή Σελίδας
Εξοπλισμός Δ...
Εξοπλισμός Δ...
Εξοπλισμός Δ...

Εξοπλισμός Δικτύων Ρευστών

Η ΤΕΜΑΚ προσφέρει Εξοπλισμό Δικτύων Ρευστών (Fluid Control Equipment) (βάνες, εναλλάκτες, κτλ) για σχεδόν όλα τα ρευστά, όπως νερό, ατμός, διαθερμικό λάδι, κλπ.

Ο Εξοπλισμός Δικτύων Ρευστών περιλαμβάνει πρόγραμμα βαλβίδων (βανών) που χρησιμοποιούνται σε δίκτυα ύδρευσης στη βιομηχανία και σε άλλους τομείς δραστηριοποίησης, όπως σφαιρικές (ball) βαλβίδες, σφαιροειδείς (globe), πεταλούδας, σύρτου, κλπ.

Για την αυτόματη λειτουργία των βαλβίδων χρησιμοποιούνται κινητήρες ηλεκτρικοί ή πνευματικοί, με όλα τα περιφερειακά εξαρτήματα, όπως οριοδιακόπτες ένδειξης θέσης, βαλβίδες πιλότους, κλπ.

Επίσης προσφέρεται πλήρες πρόγραμμα ασφαλιστικών βαλβίδων (βανών), καθώς επίσης και ατμοπαγίδες όλων των τύπων (θερμοστατικές, πλωτήρα, κλπ).

Το πρόγραμμα συμπληρώνεται με τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την αυτόματη λειτουργία, όπως ελεγκτές (controllers), ή εξαρτήματα τοποθέτησης (mounting kits).

Ακόμα η ΤΕΜΑΚ μπορεί να προσφέρει εναλλάκτες θερμότητας, είτε πλακοειδείς είτε αυλών-κελύφους, με δυνατότητα επιλογής από μεγάλη ποικιλία υλικών κατασκευής.

Επικοινωνήστε μαζί μας για τη ζήτησή σας.