Επιλογή Σελίδας
Εξοπλισμός Δ...
Εξοπλισμός Δ...
Εξοπλισμός Δ...

Εξοπλισμός Δικτύων Ρευστών

Η ΤΕΜΑΚ προσφέρει πλήρες πρόγραμμα εξοπλισμού δικτύων για σχεδόν όλα τα ρευστά, όπως νερό, ατμός, διαθερμικό λάδι, κλπ.

Το πρόγραμμα βαλβίδων περιλαμβάνει όλους τους τύπους βαλβίδων που χρησιμοποιούνται σε δίκτυα ύδρευσης και στην βιομηχανία, όπως σφαιρικές (ball) βαλβίδες, σφαιροειδείς (globe), πεταλούδας, σύρτου, κλπ. Το πρόγραμμα κινητήρων για την αυτόματη λειτουργία των βαλβίδων περιλαμβάνει ηλεκτρικούς ή πνευματικούς κινητήρες, με όλα τα περιφερειακά εξαρτήματα, όπως οριοδιακόπτες ένδειξης θέσης, βαλβίδες πιλότους, κλπ.

Επίσης προσφέρεται πλήρες πρόγραμμα ασφαλιστικών βαλβίδων, καθώς επίσης και ατμοπαγίδες όλων των τύπων (θερμοστατικές, πλωτήρα, κλπ).

Το πρόγραμμα συμπληρώνεται με τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την αυτόματη λειτουργία, όπως ελεγκτές (controllers), ή εξαρτήματα τοποθέτησης (mounting kits).

Ακόμα η ΤΕΜΑΚ μπορεί να προσφέρει εναλλάκτες θερμότητας, είτε πλακοειδείς είτε αυλών-κελύφους, με δυνατότητα επιλογής από μεγάλη ποικιλία υλικών κατασκευής.