Επιλογή Σελίδας
ΤΕΜΑΚ - Έργα...

Τομείς

ΤΕΜΑΚ - Έργα...Η άρτια σχεδίαση, η επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού επεξεργασίας νερού και υδραυλικού εξοπλισμού διασφαλίζουν υψηλή απόδοση, ασφαλή και βέλτιστη λειτουργία.

Το νερό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ατμού σε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (combined cycle plants etc), απαιτεί πολύ αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας υπερκάθαρου νερού ή αντίστοιχες του απιονισμένου.
Η ΤΕΜΑΚ έχει πραγματοποιήσει πλήθος έργων επεξεργασίας νερού ποιότητας υπερκάθαρου και απιονισμένου στον τομέα της βιομηχανίας καθώς και σε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ταυτόχρονα, διαθέτει σημαντική εμπειρία στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ως στάδια επεξεργασίας για την παραγωγή απιονισμένου νερού, όπως αυτή της υπερδιήθησης του νερού της προκατεργασίας μέσω των μεμβρανών ULTRA FILTRATION, του συνεχούς ηλεκτροαπιονισμού (CEDI) (polishing stage) ή των μεμβρανών απαερίωσης (στάδιο απογύμνωσης του νερού από CO2 πριν το CEDI).
«Η ΤΕΜΑΚ αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη στη Σχεδίαση, Κατασκευή και Υποστήριξη Συστημάτων Επεξεργασίας Παραγωγής Υπερκάθαρου Νερού.»

Λύσεις και Εφαρμογές για τον τομέα Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Αποσκλήρυνση Απιονισμός Ηλεκτροαπιονισμός Αντίστροφη Ώσμωση Φίλτρα(Σακκούλας-Φυσιγγίων) Φίλτρα(Άμμου-Ενεργού Άνθρακα) Δοσομέτρηση-Όργανα UV-OZON Χημικά Λεβήτων Χημικά Πύργων Ψύξης
Κρατικές Υπηρεσίες Παραγωγής Ενέργειας * * * * * * * * * *
Ιδιωτικές Εταιρείες Παραγωγής Ενέργειας * * * * * * * * * *
Κατασκευαστικές Εταιρείες Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας * * * * * * * * * *
Διυλιστήρια πετρελαίου * * * * * * * * * *

ΤΕΜΑΚ - Έργα...Οφέλη από τη συνεργασία με την ΤΕΜΑΚ

 • Ολοκληρωμένες λύσεις

 • Ποιότητα στο σχεδιασµό λύσης, την κατασκευή και απόδοση του συστήµατος

 • Εμπειρία στην εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων Ηλεκτροαπιονισμού (EDI) και Υπερδιήθισης (UF)

 • Αντοχή στο χρόνο και επάρκεια σε ποσότητα 24 ώρες το 24ωρο για όλο το χρόνο

 • Απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας

 • Απομακρυσμένη παρακολούθηση

 • Ορθολογική διαχείριση (οικονοµία στην κατανάλωση) του διαθέσιµου και απορριπτόµενου νερού

 • Δυνατότητα λειτουργίας και συντήρησης από το εξειδικευµένο προσωπικό µας

 • Προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τις διαθέσιµες πηγές νερού και ενέργειας

Πελάτες

 • Κρατικές και ιδιωτικές εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

 • Εταιρείες κατασκευής σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

 • Διυλιστήρια πετρελαίου

 • Βιομηχανίες που απαιτούν για την παραγωγή τους μεγάλες καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας, όπως εξόρυξη και παραγωγή αλουμινίου – νικελίου, παραγωγή λιπασμάτων, κλπ.

Επικοινωνία

Η άρτια σχεδίαση, η επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού επεξεργασίας νερού και υδραυλικού εξοπλισμού διασφαλίζουν υψηλή απόδοση, ασφαλή και βέλτιστη λειτουργία.


Νερό
 • Πόσιμο νερό για το προσωπικό
  • Φίλτρανση
  • Απολύμανση
  • Αντίστροφη ώσμωση
 • Υπερκάθαρο νερό για την παραγωγή ατμού
 • Σύστημα επεξεργασίας νερού με αντίστροφη ώσμωση για γενικές χρήσεις και σε fire stations
 • Φορητές μονάδες επεξεργασίας νερού


Δίκτυα

Υδραυλικός εξοπλισμός και ασφαλιστικές βαλβίδες με υψηλή ποιότητα κατασκευής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικά παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου

 • Ασφαλιστικές βαλβίδες (Lesser)

 • Βάνες πεταλούδας με ηλεκτρικούς – πνευματικούς κινητήρες (Emerson)

 • Βάνα με Πνευματικό Κινητήρα

 • Ασφαλιστική Βαλβίδα

Βάνα με Πνευ...

Βάνα με Πνευματικό Κινητήρα

Safety Valve

Ασφαλιστική Βαλβίδα


Χημικά

Αντιδιαβρωτικά και αντικαθαλατωτικά για την προστασία των κλειστών υδραυλικών κυκλωμάτων από καθαλατώσεις και διάβρωση, καθώς επίσης, χημικά για την επεξεργασία νερού με μεμβράνες αντίστροφων ωσμώσεων.

 • Αντικαθαλατωτικά R/O
 • Αντικαθαλατωτικά – αντιδιαβρωτικά B-Fine και C-Fine για κυκλώματα ζεστού νερού-ατμού και κυκλώματα ψύξης
Chemical Add...
Chemical Add...