Επιλογή Σελίδας

Απαλκαλιωτές

Η απαλκαλίωση του νερού αφορά στη διεργασία απομάκρυνσης της αλκαλικότητας και της παροδικής σκληρότητας. Βρίσκει εφαρμογή κυρίως στην βιομηχανία για την βελτίωση της ποιότητας του νερού στην τροφοδοσία λεβήτων.

Η ΤΕΜΑΚ διαθέτει πλήρη συστήματα απαλκαλίωσης – απαλκαλιωτές με ιονανταλλακτικές ρητίνες, παροχής μέχρι 15 κυβικών μέτρων την ώρα.

Προϊόντα