Επιλογή Σελίδας
Προϊόντα

Χρονικοί, μέχρι 4 m3/h Μοντέλα σειράς ECB/FA5

ΣΚΟΠΟΣ

Οι αποσκληρυντές χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση της σκληρότητας του νερού και την μετατροπή του σε μαλακό νερό. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διέλευσης του νερού από κλίνη ιοντοεναλλακτικών ρητινών, που εναλλάσσουν τα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου με ιόντα νατρίου. Όταν φθάσει η προγραμματισμένη ημέρα και ώρα, γίνεται αναγέννηση της ρητίνης με διάλυμα αλατιού (χλωριούχου νατρίου).

Το νερό που παράγεται, καθώς δεν περιέχει σκληρότητα, δεν δημιουργεί αποθέσεις αλάτων, με αποτέλεσμα να προστατεύεται ο εξοπλισμός με τον οποίο έρχεται σε επαφή το νερό.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • Νερό τροφοδοσίας λεβήτων – πύργων ψύξης
  • Μείωση σκληρότητας νερού γενικών χρήσεων σε δίκτυα διανομής νερού (βιομηχανίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κτίρια, κατοικίες, κλπ)
  • Κάλυψη αναγκών σε αποσκληρυμένο νερό, οπουδήποτε απαιτείται η χρήση τέτοιας ποιότητας νερού

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Πλήρως αυτόματη λειτουργία με δυνατότητα έναρξης αναγέννησης κατά την βούληση του χειριστή
  • Λειτουργία αυτοματισμού σε χαμηλή τάση (24 Volt), για προστασία του προσωπικού
  • Μικρή πτώση πίεσης
  • Ασήμαντο κόστος συντήρησης
  • Δοχείο ρητίνης από fiber-glass, υψηλής αντοχής στη διάβρωση
  • Δυνατότητα επιλογής ημέρας και ώρας αναγέννησης
  • Κάδος άλμης με τις διατάξεις που απαιτούνται ώστε να μην εισέρχεται αέρας.
Τύπος Μέγιστη Ικανότητα
m3*f°H
Μέγιστη ροή
m3/h
Κάδος άλμης
Λίτρα
ECB10/FA5 65 1,0 100
ECB15/FA5 90 1,8 100
ECB20/FA5 130 2,4 100
ECB25/FA5 160 3,0 100
ECB30/FA5 200 3,3 100
ECB40/FA5 260 3,5 150
ECB50/FA5 350 3,5 150
ECB60/FA5 400 4,0 150
ECB80/FA5 600 4,0 200
ECB100/FA5 750 4,0 200

Εκτός από δοχείο fiber-glass η σειρά αποσκληρυντών προσφέρεται και με δοχείο ρητίνης χαλύβδινο με πλαστικοποίηση πολυαιθυλενίου (σειρά ECB/FA5P).

Φυλλάδιο