Επιλογή Σελίδας
placeholder

Τομείς

Στρατός Ξηράς – Αεροπορίας – Πολεμικό Ναυτικό

Ο Στρατός Ξηράς, η Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό αποτελούν χώρους όπου καθημερινά συναθροίζονται πλήθος ατόμων. Επομένως, η ανάγκη τόσο για ποιοτικό νερό γενικής χρήσης όσο και για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι μεγάλη. Ιδιαίτερα σε περιοχές όπου το νερό είναι περιορισμένο, π.χ. απομακρυσμένα στρατόπεδα, η επεξεργασία νερού αποτελεί αναγκαία λύση, καθώς συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία τους, αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής και επιτυγχάνει σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Παράλληλα, η χρήση άριστης ποιότητας νερού μειώνει βλάβες και φθορές σε:

 • υδραυλικές εγκαταστάσεις,
 • σωληνώσεις,
 • ηλεκτρικές συσκευές,
 • είδη υγιεινής,
 • αντιστάσεις στους θερμοσίφωνες,
 • καλοριφέρ, και
 • boiler ζεστού νερού.

επιτυγχάνοντας μακροζωϊα των συσκευών.

Η ΤΕΜΑΚ, ως εταιρία με πολύχρονη εμπειρία στην σχεδίαση συστημάτων επεξεργασίας νερού, παρέχει τις βέλτιστες λύσεις στις ξεχωριστές ανάγκες του στρατοπέδου.

Οι προσφερόμενες λύσεις της εταιρείας ΤΕΜΑΚ συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού και υφάλμυρου νερού
 • Φορητές μονάδες αφαλάτωσης
 • Φίλτρανση δικτύων ύδρευσης
 • Συστήματα Χλωρίωσης-απολύμανσης
 • Υδραυλικός εξοπλισμός