Επιλογή Σελίδας
placeholder

Τομείς

ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ)

Η άριστη ποιότητα νερού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Επομένως, η επεξεργασία νερού κρίνεται αναγκαία για τις μονάδες της ΕΥΔΑΠ που παρέχει νερό γενικής χρήσης και ανθρώπινης κατανάλωσης σε πλήθος καταναλωτών καθημερινά. Παράλληλα, οι απαιτήσεις για νερό υψηλών προδιαγραφών για τις ανάγκες των σταθμών της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, καθιστούν την επεξεργασία νερού αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Η ΤΕΜΑΚ, ως εταιρία με πολύχρονη εμπειρία στην σχεδίαση συστημάτων επεξεργασίας νερού, παρέχει τις βέλτιστες λύσεις στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε σταθμού ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ.

Οι προσφερόμενες λύσεις της εταιρείας ΤΕΜΑΚ συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού και υφάλμυρου νερού (μονού και διπλού περάσματος)
  • Φορητές μονάδες αφαλάτωσης (μονού και διπλού περάσματος)
  • Απιονιστές και ηλεκτροαπιονιστές
  • Απιονιστές μικτής κλίνης
  • Φίλτρανση δικτύων ύδρευσης
  • Συστήματα Χλωρίωσης-απολύμανσης
  • Υδραυλικός εξοπλισμός
  • Χημικά πρόσθετα