Επιλογή Σελίδας
ΤΕΜΑΚ - Έργα...

Τομείς

ΤΕΜΑΚ - Έργα...Οι Κατάλληλες Λύσεις Επεξεργασίας Νερού σημαίνουν Απόδοση & Οικονομία

Η επεξεργασία νερού σε κρατικά, ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές αποτελεί πρωταρχική ανάγκη. Συστήματα επεξεργασίας νερού και απολύμανσης κατάλληλα για αιμοκάθαρση, παραγωγή πόσιμου νερού, νερό γενικών χρήσεων καθώς και για τους χώρους παρασκευής τροφίμων, αλλά και για παραγωγή απιονισμένου νερού για χρήση σε βιοχημικά εργαστήρια και σε κλιβάνους είναι απαραίτητα σε κάθε Νοσοκομείο και Κλινική, εξασφαλίζοντας την ποιότητα και το ύψος των υπηρεσιών που απαιτούνται. Επιπλέον, η επεξεργασία νερού, η συντήρηση και η απολύμανση των υδραυλικών εγκαταστάσεων εξασφαλίζουν ασφάλεια στη χρήση, στον εξοπλισμό και αντοχή στο χρόνο.
«Με δέσμευση και υπευθυνότητα, η ΤΕΜΑΚ θα συνεχίσει να υπογράφει έργα πολύτιμα για την Υγεία και τη Ζωή, συμβάλλοντας στην καθημερινή προσπάθεια όλων για ασφαλή και ποιοτική περίθαλψη»

Λύσεις και Εφαρμογές για τον τομέα Μονάδες Τεχνητου Νεφρού & Νοσοκομεία

Μονάδες Τεχνητου Νεφρού & Νοσοκομεία Αποσκλήρυνση Απιονισμός Αντίστροφη Ώσμωση Φίλτρα(Σακκούλας-Φυσιγγίων) Φίλτρα(Άμμου-Ενεργού Άνθρακα) Δοσομέτρηση-Όργανα UV-OZON Χημικά Λεβήτων Χημικά Πύργων Ψύξης
Μονάδες Τεχνητού Νεφρού * * * * * * * *
Νοσοκομεία * * * * * * * * *
Κλινικές * * * * * * * * *
Ιδρύματα * * * * * * * *
Εργαστήρια * * * *

ΤΕΜΑΚ - Έργα...Οφέλη από τη συνεργασία με την ΤΕΜΑΚ

 • Ποιότητα σε: σχεδιασμό λύσης, κατασκευή και απόδοση των συστημάτων

 • Αντοχή στο χρόνο με εγγυημένη απόδοση λειτουργίας

 • Μείωση κόστους λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Νοσοκομείου, λόγω ορθολογικής διαχείρισης του διαθέσιμου και απορριπτόμενου νερού

 • Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και οικονομία για τη θέρμανση και ψύξη του νερού, μακροζωία των συσκευών και των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν το νερό

 • Προστασία από βλάβες και φθορές σε υδραυλικές εγκαταστάσεις, σωληνώσεις, ηλεκτρικές συσκευές, είδη υγιεινής, σερπαντίνες ατμογεννητριών, ατμολέβητες, καλοριφέρ, κλιματιστικές μονάδες, boiler ζεστού νερού, πλυντήρια ιατρικών εργαλείων, κλιβάνων αποστείρωσης κ.λπ.

 • Μελέτη και σχεδιασμός λύσης σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του Νοσοκομείου

 • Ολοκληρωμένα πακέτα ετήσιας προληπτικής συντήρησης των συστημάτων για τη διασφάλιση των ασθενών, της εύρυθμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και την αμεσότητα στην τεχνική υποστήριξη

 • Εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη και εξυπηρέτηση

 • Στοκ εξοπλισμού, αναλωσίμων και ανταλλακτικών

Επικοινωνία

Οι Κατάλληλες Λύσεις Επεξεργασίας Νερού σημαίνουν Απόδοση & Οικονομία


Μονάδες Επεξεργασίας Νερού με τη Μέθοδο της Αντίστροφης Ώσμωσης

Η ΤΕΜΑΚ διαθέτει πλήρη γκάμα συστημάτων αντίστροφης ώσμωσης για την παραγωγή νερού ειδικών προδιαγραφών για κάθε εφαρμογή που απαιτείται στα Νοσοκομεία και τις Κλινικές. Οι σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας νερού της ΤΕΜΑΚ καλύπτουν όλες τις ανάγκες επεξεργασίας νερού που απαιτούνται στα Νοσοκομεία, όπως σε Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, σε Μονάδες Κεντρικής Αποστείρωσης και κάθε εφαρμογή του Νοσοκομείου που απαιτεί την αφαίρεση αλάτων, μικροοργανισμών, οργανικών ουσιών, οσμών, χλωρίου, σωματιδίων και άλλων επιβλαβών στοιχείων από το νερό.

 

Water Treatm...

 

Water Treatm...


Φίλτρανση Δικτύων Ύδρευσης

Τα συστήματα φίλτρανσης της ΤΕΜΑΚ προσφέρουν άμεση λύση στην απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών και των λοιπών ρύπων που είναι υπεύθυνα για τη θολότητα του νερού, καθώς και στην απομάκρυνση από το νερό του ελεύθερου χλωρίου, των οργανικών ουσιών και των οσμών. Διατίθενται κατάλληλοι τύποι αυτόματων φίλτρων θολότητας, ενεργού άνθρακα, αποσιδήρωσης, και λοιποί, για όλες τις εφαρμογές και για κάθε ζητούμενη παροχή.

Φίλτρα Σακκο...

Φίλτρα Σακκούλας

Φίλτρα Φυσιγ...

Φίλτρα Φυσιγγίων

Rapid Sand F...

Φίλτρα Θολότητας


Αποσκλήρυνση

Τα συστήματα αποσκλήρυνσης της ΤΕΜΑΚ αφαιρούν την ολική σκληρότητα του νερού (άλατα ασβεστίου και μαγνησίου), εξασφαλίζοντας την προστασία των υδραυλικών εγκαταστάσεων, των συσκευών, των δικτύων ατμού και των ψυκτικών κυκλωμάτων από τις αποθέσεις αλάτων σκληρότητας. Διατίθεται πλήρη γκάμα αυτόματων αποσκληρυντών για κάθε ζητούμενη παροχή.

Softener

Αποσκληρυντής


Συστήματα Παραγωγής Υπερκάθαρου Νερού

Η ΤΕΜΑΚ διαθέτει πλήρη συστήματα για την παραγωγή ειδικών προδιαγραφών και ποιοτήτων νερού για εργαστηριακή χρήση. Τα αυτόματα συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου νερού είναι σχεδιασμένα να τροφοδοτούνται με νερό δικτύου πόλης ώστε, αφού επεξεργαστούν το νερό μέσω μιας σειράς από στάδια επεξεργασίας νερού, να παράγουν υπερκάθαρο νερό. Είναι κατάλληλα για την τροφοδοσία συσκευών σε Βιοχημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια, για τροφοδοσία βιοχημικών αναλυτών.


Απιονισμός

Οι απιονιστές της ΤΕΜΑΚ χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση των συνολικών αλάτων (ιόντων) του νερού και την παραγωγή νερού πολύ χαμηλής αγωγιμότητας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διέλευσης του νερού από δύο κλίνες ιοντοεναλλακτικών ρητινών ή μιας κλίνης με μικτή ρητίνη ιοντοεναλλαγής. Το νερό που παράγεται, επειδή δεν περιέχει άλατα, πληροί προδιαγραφές υψηλών απαιτήσεων για τη χρήση που απαιτείται και για τον εξοπλισμό που ακολουθεί. Διατίθεται πλήρη γκάμα δίστηλων αυτόματων απιονιστών, καθώς και απιονιστών μικτής κλίνης, καλύπτοντας κάθε ζητούμενη παροχή και όλα τα πεδία εφαρμογών.

Deionizing S...

Συστήματα Απιονισμού


Συστήματα Αυτόματης Χλωρίωσης – Συσκευές Υπεριώδους Ακτινοβολίας UV

Η ΤΕΜΑΚ διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις απολύμανσης του νερού με συστήματα αυτόματης χλωρίωσης και συσκευές υπεριώδους ακτινοβολίας UV. Τα αυτόματα συστήματα χλωρίωσης της TEMAK εξασφαλίζουν πλήρως την απολύμανση των δικτύων ύδρευσης και των δεξαμενών πόσιμου νερού, μέσω της ελεγχόμενης δοσομέτρησης χλωρίου, αλλά και του συνεχούς ελέγχου της ποιότητας του νερού πριν οδηγηθεί στην κατανάλωση. Οι συσκευές υπεριώδους ακτινοβολίας χρησιμοποιούνται για την απολύμανση του νερού μέσω της απενεργοποίησης/ καταστροφής των παθογόνων οργανισμών που περιέχει, ώστε να εμποδίζεται η ανάπτυξή τους στη διαδρομή που διανύει το νερό μέχρι τον τελικό αποδέκτη.

Automatic Ch...

Αυτόματο Σύστημα Χλωρίωσης

Ultra Violet...

Σύστημα Υπεριώδους Ακτινοβολίας


Χημικά Πρόσθετα Πύργων Ψύξης και Λεβήτων Ατμού

Η ΤΕΜΑΚ μέσω της μακροχρόνιας εμπειρίας στην επεξεργασία νερού, διαθέτει χημικά πρόσθετα προκειμένου να επιτευχθούν η προστασία του εξοπλισμού, η μεγιστοποίηση της απόδοσής του, η μείωση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας, παράγοντες οι οποίοι οδηγούν σε οικονομικό όφελος. Η βέλτιστη λειτουργία των λεβήτων απαιτεί τη χρήση χημικών, ικανών να προστατεύσουν τον εξοπλισμό από φαινόμενα καθαλατώσεων και διαβρώσεων. Σε αυτά τα προβλήματα δίνουν λύσεις τα χημικά πρόσθετα B-Fine. Οι βασικοί λόγοι που χρειάζεται χημική επεξεργασία το νερό που εισέρχεται σε πύργους ψύξης είναι η διατήρηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας και της υψηλής απόδοσης των μονάδων σε υψηλά επίπεδα, καθώς και η προστασία του εξοπλισμού από προβλήματα, όπως καθαλάτωση, διάβρωση και ανάπτυξη μικροοργανισμών. Σε αυτά τα προβλήματα δίνουν λύσεις τα χημικά πρόσθετα C-Fine. Τα χημικά πρόσθετα της ΤΕΜΑΚ είναι εναρμονισμένα με την οδηγία (EC) 1272/2008 (CLP) και όλα τα συστατικά τους είναι εγκεκριμένα από το FDA.

Chemical Add...

Chemical Add...


Εξοπλισμός Δικτύων Ατμού

Η βέλτιστη και ασφαλής λειτουργία των δικτύων ατμού, μέσω του σωστού σχεδιασμού και των κατάλληλων εξαρτημάτων, είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Η ΤΕΜΑΚ προσφέρει αξιόπιστα εξαρτήματα ατμού, υψηλής ποιότητας από αναγνωρισμένους κατασκευαστικούς οίκους, με επιστημονική υποστήριξη και ανταγωνιστικές τιμές:

 • Ατμοφράκτες
 • Εναλλάκτες
 • Ατμοπαγίδες & Φίλτρα Υ
 • Ασφαλιστικές Βαλβίδες
 • Μειωτές Πίεσης
 • Θερμοστατικές Βαλβίδες
 • Βαλβίδες Πεταλούδας & Σφαιρικές
 • Κινητήρες Πνευματικοί & Ηλεκτρικοί
Heat Exchanger

Safety Valve

Valves with ...