Επιλογή Σελίδας
aboutus-top-...

Τομείς

Μετάλλων – Αλουμινίου

Στις Βιομηχανίες Παραγωγής Μετάλλων το νερό χρησιμοποιείται στις γενικές χρήσεις των εργοστασίων, τους πύργους ψύξης, αλλά και την παραγωγική διαδικασία. Η παραγωγή σαπουνέλαιου και τα μπάνια βαφής απαιτούν νερό αυστηρών προδιαγραφών για την παραγωγή τελικών προϊόντων υψηλής ποιότητας. Επομένως, οι κατηγορίες επεξεργασίας του νερού είναι η φίλτρανση για τις γενικές χρήσεις και τα μπάνια βαφής, η αποσκλήρυνση ή η αφαλάτωση με τη μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης για τους πύργους ψύξης, η αφαλάτωση με τη μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης για την παραγωγή σαπουνέλαιου και τα μπάνια βαφής, καθώς και η χημική επεξεργασία για τη διαχείριση των αποβλήτων.

 

Φυλλάδιο