Επιλογή Σελίδας
ΤΕΜΑΚ - Έργα...

Τομείς

ΤΕΜΑΚ - Έργα...Οι Κατάλληλες Λύσεις Επεξεργασίας Νερού σημαίνουν Απόδοση & Οικονομία

Στον αγροτικό τομέα και στον τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών είναι απαραίτητη η επένδυση σε λύσεις επεξεργασίας νερού για την αύξηση της παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και τη μείωση του κόστους παραγωγής με στόχο την ανταγωνιστικότητα.
“Η ΤΕΜΑΚ με τις λύσεις επεξεργασίας νερού που διαθέτει βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις του γεωργικού τομέα και των ιχθυοκαλλιεργειών, ενισχύοντας τα ποιοτικά και οικονομικά οφέλη τους, εξασφαλίζοντας το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.”

 

Λύσεις και Εφαρμογές για τον τομέα Θερμοκήπια & Ιχθυοκαλλιέργειες

Θερμοκήπια & Ιχθυοκαλλιέργειες Αντίστροφη Ώσμωση Φίλτρα(Σακκούλας-Φυσιγγίων) Φίλτρα(Άμμου-Ενεργού Άνθρακα) Δοσομέτρηση-Όργανα UV-OZON Χημικά Λεβήτων
Θερμοκήπια – Φυτώρια * * * * * *
Ιχθυοκαλλιέργειες * * * * *

ΤΕΜΑΚ - Έργα...Οφέλη από τη συνεργασία με την ΤΕΜΑΚ

 • Άριστη ποιότητα παραγόμενου νερού ανεξαρτήτως της ποιότητας του ακατέργαστου (θαλασσινό – βαρύ υφάλμυρο – υφάλμυρο)

 • Προστασία υψηλής αξίας εξοπλισμού (συστήματα ψύξης – θέρμανσης) και δικτύων – μείωση βλαβών και εργασιών αντικατάστασης

 • Σχεδιασμός custom συστημάτων ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε εφαρμογής

 • Ολοκληρωμένα πακέτα επεξεργασίας νερού (σύστημα – χημική επεξεργασία συντήρηση/παρακολούθηση – εξοπλισμός δικτύου)

 • Μείωση κόστους λόγω οικονομίας νερού – καυσίμου, μείωση βλαβών, μείωση λειτουργικού κόστους

 • Εξειδικευμένα συστήματα παρακολούθησης – ελέγχου καίριων στοιχείων για την εκάστοτε επιχείρηση (pH, χλώριο, ηλεκτρική αγωγιμότητα, κ.λ.π.)

 • Εξοπλισμός δικτύων από κορυφαίους οίκους του εξωτερικού

 • Μελέτη – σχεδιασμός containerized λύσεων για οικονομία λειτουργικού χώρου και ευκολία στην εγκατάσταση

 • Άμεση τεχνική υποστήριξη και ανταπόκριση σε οποιαδήποτε θέμα προκύψει

 • Δυνατότητα σύνδεσης των συστημάτων με σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης μέσω Η/Υ και κινητού τηλεφώνου

Πλεονεκτήματα

Ποιοτικά:

 • Με τη χρήση άριστης ποιότητας νερού στις αγροτικές καλλιέργειες και στα ιχθυοτροφεία επιτυγχάνεται η αύξηση της παραγωγής, η επίτευξη ανώτερης ποιότητας προϊόντων και η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνισμού.

 • Μείωση των απωλειών λόγω φύρας (χαμηλής ποιότητας) των προϊόντων που παράγονται.

 • Ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης των δικτύων.

 • Εξασφάλιση 24 ώρες το 24ωρο επάρκειας σε νερό άριστης ποιότητας και χαμηλού κόστους.

 • Μείωση του κόστους παραγωγής λόγω της μεταφοράς νερού σε απομακρυσμένες εγκαταστάσεις.

Περιβαλλοντικά:

 • Ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, λόγω της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και της υψηλής ανάκτησης λειτουργίας των συστημάτων ΤΕΜΑΚ.

 • Επεξεργασία νερού μέσω της μεθόδου της αφαλάτωσης για νερό γεώτρησης ή δικτύου ή θαλασσινό. 

Οικονομικά:

 • Δυνατότητα επιδότησης του εξοπλισμού μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

 • Χαμηλό λειτουργικό κόστος

 • Μικρός χρόνος απόσβεσης επενδυτικού κεφαλαίου

 • Δυνατότητα χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

Επικοινωνία

Οι Κατάλληλες Λύσεις Επεξεργασίας Νερού σημαίνουν Απόδοση & Οικονομία


 

Αφαλάτωση Νερού με τη μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης

Η αρδευόμενη γεωργία εξαρτάται τόσο από την επαρκή ποσότητα, όσο και από την ποιότητα του νερού χρήσης. Δύο είναι οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη κάθε φορά για το χαρακτηρισμό της ποιότητας του νερού – η ηλεκτρική αγωγιμότητα και ο δείκτης SAR.

Μεγάλη τιμή αγωγιμότητας, σε συνδυασμό με υψηλή τιμή του δείκτη SAR (συγκέντρωση νατρίου) στο νερό άρδευσης, μπορεί να μειώσει ή ακόμα και να αναστείλει την ανάπτυξη των φυτών και την απόδοσή τους. Όταν το έδαφος αρδεύεται με νερό υψηλής συγκέντρωσης σε νάτριο, τότε αυτό φράσσει τους εδαφικούς πόρους προκαλώντας προβλήματα στην ανάπτυξη των φυτών. Η ανθοκομία και η υδροπονία απαιτούν νερό χαμηλής περιεκτικότητας σε άλατα (<800μS/cm ) ακόμα και αφαλατωμένο νερό σε κάποιες εφαρμογές).

Brackish Wat...

Αντίστροφη Ώσμωση Υφάλμυρου Νερού 700m3 /day

Sea Water Re...

Αντίστροφη Ώσμωση Θαλασσινού Νερού 350m3 /day


Φίλτρανση

Το φιλτραρισμένο νερό μειώνει τις βλάβες στο αρδευτικό δίκτυο, κάνει τη λειτουργία των θερμοκηπίων και φυτώριων πιο αποτελεσματική, μεγιστοποιώντας τη διάρκεια ζωής των σταλακτών, του συστήματος υδρονέφωσης, καθώς και όλου του υδραυλικού εξοπλισμού. Επιπλέον, τα συστήματα φίλτρανσης είναι απαραίτητα στις μονάδες πάχυνσης των ιχθυογεννητικών σταθμών για την ανακυκλοφορία του νερού σε αυτές

Φίλτρα Σακκο...

Φίλτρα Σακκούλας

Cartridge Fi...

Φίλτρα Φυσιγγίων

Rapid Sand F...

Φίλτρα Θολότητας


UV – OZON Δοσομέτρηση-Όργανα

Η ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων της ΤΕΜΑΚ προσφέρει λύσεις στις περιπτώσεις των θερμοκηπίων και των φυτώριων για τη δοσομέτρηση λιπασμάτων στην καλλιέργεια και χημικών προσθέτων στο λέβητα του θερμοκηπίου. Στις ιχθυοκαλλιέργειες κρίνεται απαραίτητη η απολύμανση νερού με UV στο νερό ανακυκλοφορίας και στην παραγωγή πάγου. Σε κάποιες εφαρμογές στις ιχθυοκαλλιέργειες εφαρμόζεται και η μέθοδος απολύμανσης με ozon.

Σύστημα Υπερ...

Σύστημα Υπεριώδους Ακτινοβολίας

Όργανα Ελέγχ...

Όργανα Ελέγχου & Δοσομέτρησης