Επιλογή Σελίδας
TEMAK - Proj...

Τομείς

TEMAK - Proj...ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στις Κρατικές Υπηρεσίες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας χρησιμοποιείται νερό για την παραγωγή ατμού, ο οποίος χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας απαιτούν πολύ καλής ποιότητας νερό. Για αυτές τις εφαρμογές, οι μέθοδοι που προτείνονται είναι η φίλτρανση, η αποσκλήρυνση, η αφαλάτωση με τη μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης, ο ηλεκτρο-απιονισμός και η χημική επεξεργασία.