Επιλογή Σελίδας
placeholder

Τομείς

placeholderΤροφίμων & Ποτών – Εμφιάλωση Νερού

Το νερό είναι χρήσιμο στις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στις Βιομηχανίες Τροφίμων & Ποτών, καθώς βρίσκεται σε υψηλή περιεκτικότητα σε αυτά τα αγαθά. Το νερό χρησιμοποιείται, τόσο ως βοηθητικό μέσο για μεταφορά, θέρμανση, ψύξη, αραίωση, παραγωγή ατμού, όσο και στις διαδικασίες πλυσίματος. Στις Βιομηχανίες Τροφίμων, όπου το νερό χρησιμοποιείται ως συστατικό του τελικού προϊόντος, η ποιότητα του νερού επηρεάζει τις ιδιότητες του τροφίμου, όπως είναι η υφή, η σταθερότητα, η εμφάνιση, το άρωμα και η γεύση. Στις Βιομηχανίες Ποτών και Εμφιάλωσης Νερού, το νερό επίσης αποτελεί μέρος του τελικού προϊόντος ή και ολόκληρο το προϊόν. Επομένως, η καθαρότητά του επιδρά στην ποιότητα του προϊόντος.

Η επεξεργασία του νερού κρίνεται απαραίτητη για τις παραπάνω χρήσεις. Οι λύσεις επεξεργασίας που εφαρμόζονται σε αυτό το πεδίο είναι η φίλτρανση, η αποσκλήρυνση, η αφαλάτωση με τη μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης και η χημική επεξεργασία.

 

Φυλλάδιο