Επιλογή Σελίδας
placeholder

Τομείς

Κατασκηνώσεις & Camping

Η επεξεργασία νερού στις κατασκηνώσεις, αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας, καθώς αναβαθμίζει τις υπηρεσίες τους ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνει σημαντική μείωση στα λειτουργικά τους έξοδα.

Συγκεκριμένα, με την χρήση άριστης ποιότητας νερού μειώνονται οι ανάγκες σε κατανάλωση απορρυπαντικών και καθαριστικών, ελαχιστοποιείται η κατανάλωση ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης νερού και μειώνονται οι βλάβες και φθορές σε:

 • σωληνώσεις,
 • ηλεκτρικές συσκευές,
 • είδη υγιεινής,
 • αντιστάσεις στους θερμοσίφωνες,
 • boiler ζεστού νερού, και
 • μπεκ πλυντηρίων πιάτων και ρούχων,

επιτυγχάνοντας μακροζωία των συσκευών.

Η ΤΕΜΑΚ, με γνώμονά της την εξασφάλιση ποιοτικού νερού στον πελάτη, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις επεξεργασίας νερού ακόμα και για την πιο απαιτητική εφαρμογή. Κάθε περίπτωση μελετάται και σχεδιάζεται ξεχωριστά με βάση πάντα την ποιότητα του διαθέσιμου νερού και για οποιοδήποτε επιθυμητή ημερήσια παραγωγή. Στην γκάμα των προϊόντων μας μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

 • Αντίστροφες ωσμώσεις θαλασσινού και υφάλμυρου νερού
 • Φίλτρα νερού
 • Συστήματα αποσκλήρυνσης
 • Συστήματα Χλωρίωσης-Απολύμανσης
 • Εξοπλισμός Πισίνας

Φυλλάδιο