Επιλογή Σελίδας

Χλωριωτές

Η χλωρίωση είναι η περισσότερο διαδεδομένη μέθοδος απολύμανσης νερού ή οξείδωσης των ανεπιθύμητων συστατικών του νερού, και εφαρμόζεται από τις εταιρείες ύδρευσης στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο σχεδόν τον κόσμο.

Για την χλωρίωση χρησιμοποιείται κυρίως υγρό χλώριο εμπορίου (υποχλωριώδες νάτριο, χλωρίνη). Το χλώριο του εμπορίου είναι υγρό και η προσθήκη του στο νερό προς απολύμανση γίνεται εύκολα, συνήθως αυτόματα.

Ο εξοπλισμός που απαιτείται είναι μία μικρή αντλία (δοσιμετρική αντλία), που προσθέτει το χλώριο στο νερό σταγόνα – σταγόνα, όσο απαιτείται και ένας πλαστικός κάδος από όπου η δοσιμετρική αντλία αναρροφά το διάλυμα του χλωρίου. Η δοσιμετρική αντλία λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα (φις σούκο) και η κατανάλωσή της είναι αμελητέα.

Για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, όπως για παράδειγμα η δεξαμενή του πόσιμου νερού ενός Δήμου, μπορεί να εγκατασταθεί και επιπλέον εξοπλισμός, όπως αντλία ανακυκλοφορίας ή και αναλυτής χλωρίου, που μετρά αυτόματα την παρουσία του χλωρίου στο νερό.

Ενδεικτικές εφαρμογές:

  • Απολύμανση πόσιμου νερού

  • Οξείδωση ανεπιθύμητων συστατικών

  • Επεξεργασία απονέρων

Προϊόντα

Χλωριωτές