Επιλογή Σελίδας
Προϊόντα

Αφαλάτωση Υφάλμυρου ΝερούWater Treatm...

Η αφαλάτωση υφάλμυρου νερού χρησιμοποιείται συχνά για την παραγωγή νερού καλής ποιότητας.

Η ΤΕΜΑΚ προσφέρει πλήρες πρόγραμμα παραγωγής συστημάτων αφαλάτωσης νερού με αντίστροφη ώσμωση, από μικρά οικιακά συστήματα, μέχρι συστήματα παραγωγής 1248 κυβικών μέτρων την ημέρα. Εγκαταστάσεις μεγαλύτερης παραγωγής μπορούν να μελετηθούν και να κατασκευαστούν κατόπιν ζήτησης.

Το πρόγραμμα παραγωγής περιλαμβάνει επίσης συστήματα πλήρως προκατασκευασμένα και τοποθετημένα σε ειδική βάση εγκατάστασης, ελεγμένα και δοκιμασμένα στις εγκαταστάσεις μας, που περιλαμβάνουν την απαραίτητη προκατεργασία του υφάλμυρου νερού, το σύστημα αφαλάτωσης και, εάν είναι απαραίτητο, τη μετακατεργασία με ανάμιξη, ώστε το παραγόμενο νερό να έχει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

Πέρα από τα τυποποιημένα προϊόντα σειράς παραγωγής (μέχρι 1248 m³/ημέρα) η ΤΕΜΑΚ μπορεί να προσφέρει λύσεις για αφαλάτωση υφάλμυρου νερού, με πολύ μεγαλύτερη δυναμικότητα παραγωγής από την προαναφερόμενη.

Όλα τα συστήματα μπορούν να παραδοθούν προκατασκευασμένα, πλήρως ελεγμένα, εγκατεστημένα σε ένα ή περισσότερα εμπορευματοκιβώτια (container).