Επιλογή Σελίδας
Προϊόντα

Συστήματα σε Container

Containerize...

Όλα τα συστήματα επεξεργασίας νερού της ΤΕΜΑΚ μπορούν να παραδοθούν πλήρως προκατασκευασμένα και υδραυλικά ελεγμένα σε ένα ή περισσότερα εμπορευματοκιβώτια (container), ανάλογα προς το μέγεθος και τη διεργασία επεξεργασίας του νερού. Στο εμπορευματοκιβώτιο γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του διατιθέμενου χώρου, ενώ το container παραδίδεται με σύστημα εξαερισμού και φωτισμού. Ανάλογα προς τις προδιαγραφές (θερμοκρασία περιβάλλοντος, κανονισμοί θορύβου, κλπ), το εμπορευματοκιβώτιο μπορεί να διαθέτει

  • Θερμομόνωση
  • Ηχομόνωση
  • Σύστημα κλιματισμού

Containerize...Τα κύρια πλεονεκτήματα ενός συστήματος επεξεργασίας νερού σε container είναι

  • Φορητότητα – Τα συστήματα σε εμπορευματοκιβώτια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία του νερού σε διαφορετική τοποθεσία, επειδή μπορεί εύκολα να μεταφερθούν σε άλλο μέρος.
  • Ελαχιστοποίηση έργων πολιτικού μηχανικού. Τα συστήματα σε εμπορευματοκιβώτια δεν απαιτούν στεγασμένο χώρο.
  • Γρήγορη εγκατάσταση. Τα συστήματα σε εμπορευματοκιβώτια παραδίδονται πλήρως προκατασκευασμένα και ελεγμένα. Αποτελούν λύση «με το κλειδί στο χέρι».

Το πλεονέκτημα της θερμομόνωσης και της εγκατάστασης συστήματος κλιματισμού είναι ότι στο εσωτερικό περιβάλλον του container διατηρούνται σταθερές συνθήκες, ανεξάρτητα από τις συνθήκες της τοποθεσίας εγκατάστασης.

Όλα τα συστήματα επεξεργασίας νερού σε εμπορευματοκιβώτια της ΤΕΜΑΚ είναι εργονομικά σχεδιασμένα, σύμφωνα προς τους Διεθνείς κανονισμούς, αλλά και τους κανονισμούς του ΕΛΟΤ, με χρήση προγραμμάτων τρισδιάστατης σχεδίασης (3D Computer Aided Design), που γίνεται πριν την κατασκευή, επιτρέποντας την άνετη εργασία και την εύκολη πρόσβαση στον εξοπλισμό στο εσωτερικό του container.

Η ΤΕΜΑΚ διαθέτει εξαιρετική εμπειρία, έχοντας κατασκευάσει πλήθος εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού σε εμπορευματοκιβώτια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.