Επιλογή Σελίδας
Προϊόντα

Θαλασσινού Νερού

Η αφαλάτωση θαλασσινού νερού χρησιμοποιείται με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό για την παραγωγή νερού καλής ποιότητας ή και πόσιμου νερού.

Η ΤΕΜΑΚ προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με αντίστροφη ώσμωση. Η επιλογή μπορεί να γίνει από μικρά συστήματα για σκάφη αναψυχής, μέχρι μεγάλα συστήματα παραγωγής 1.000 κυβικών μέτρων αφαλατωμένου νερού την ημέρα.

Το ολοκληρωμένο σύστημα αφαλάτωσης περιλαμβάνει πλήρως προκατασκευασμένο σύστημα, με προεπεξεργασία θαλασσινού νερού, αφαλάτωση με μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης και μετακατεργασία (εάν απαιτείται) με φίλτρα αύξησης σκληρότητας για την παραγωγή πόσιμου νερού.

Όλα τα συστήματα μπορούν να κατασκευασθούν με διάταξη ανάκτησης ενέργειας, για τη μείωση του κόστους παραγόμενου αφαλατωμένου νερού.

Πέρα από τα τυποποιημένα προϊόντα σειράς παραγωγής (μέχρι 1.000 m3/ημέρα), η ΤΕΜΑΚ μπορεί να προσφέρει λύσεις για αφαλάτωση θαλασσινού νερού με πολύ μεγαλύτερη δυναμικότητα παραγωγής από την προαναφερόμενη.

Επίσης, όλα τα συστήματα μπορεί να παραδοθούν προκατασκευασμένα και υδραυλικά δοκιμασμένα, σε ένα ή περισσότερα εμπορευματοκιβώτια (container).

 

Θαλασσινού Ν...

 

 

 

 

 

 

 

 

Sea water, P...  TSW container  TSW Container