Επιλογή Σελίδας
Συσκευές Υπε...
Συσκευές Υπε...

Συσκευές Υπεριώδους Ακτινοβολίας

Τις τελευταίες δεκαετίες η χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας έχει γίνει μια αποδεκτή μέθοδος για την αδρανοποίηση των μικροοργανισμών. Η μέθοδος βρίσκει εφαρμογή σε πλήθος περιπτώσεων, κυρίως σε νερό για το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί οξειδωτικό απολυμαντικό.

Ενδεικτικές εφαρμογές συσκευών υπεριώδους ακτινοβολίας είναι:

  • Εμφιάλωση επιτραπέζιου νερού, μετά από μικροδιήθηση 0,2 μm

  • Προστασία κλειστών κυκλωμάτων pure water στην φαρμακοβιομηχανία

  • Απολύμανση πόσιμου οικιακού νερού, μετά από διήθηση 1 μm

  • Κάθε άλη εφαρμογή στην οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί οξειδωτικό απολυμαντικό

Η ΤΕΜΑΚ διαθέτει πλήρη σειρά συσκευών υπεριώδους ακτινοβολίας.

Μοντέλο Παροχή m3/h Πλήθος λυχνιών UV Υλικό κατασκευής
TAP 0.3 1 304L
1S 2 1 316L
2S 4 2 316L
4S 9 4 316L
6S 13 6 316L
4L 18 4 316L
6L 27 6 316L
8L 37 8 316L
10L 49 10 316L
12L 57 12 316L
16L 75 16 316L
20L 98 20 316L
24L 114 24 316L
32L 150 32 316L
40L 196 40 316L
48L 230 48 316L
Προϊόντα

Συσκευές Υπεριώδους Ακτινοβολίας