Επιλογή Σελίδας

Εξαρτήματα – Όργανα Ελέγχου

Η ΤΕΜΑΚ μπορεί να προσφέρει όλα τα όργανα και συσκευές ελέγχου που συνήθως χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία, όπως

  • Όργανα μέτρησης θερμοκρασίας και πίεσης
  • Υαλοδείκτες λεβήτων ατμού
  • Πρεσσοστάτες
  • Φλοτεροδιακόπτες
  • Διακόπτες ροής
  • Θερμοστάτες

 

Φυλλάδιο