Επιλογή Σελίδας

Απονιτρωτές

Οι απονιτρωτές μέσω της απομάκρυνσης των νιτρικών και της μεθόδου της ιονανταλλαγής βρίσκει πολλές εφαρμογές στην επεξεργασία του πόσιμου νερού.

Η ΤΕΜΑΚ προσφέρει πλήρες πρόγραμμα απονιτρωτών, συστημάτων απομάκρυνσης νιτρικών. Η λειτουργία των απονιτρωτών μπορεί να είναι ογκομετρική και η αναγέννηση της ιονανταλλατικής ρητίνης πραγματοποιείται με χρήση διαλύματος αλατιού (άλμης).

Σε εφαρμογές απονίτρωσης του νερού χρησιμοποιείται και η μέθοδος χρήσης συστημάτων με αντίστροφη ώσμωση (αφαλάτωση).

Προϊόντα