Επιλογή Σελίδας
Προϊόντα

Χρονικοί, μέχρι 46 m3/h Μοντέλα σειράς SM-SF/ETP4

ΣΚΟΠΟΣ

Οι αποσκληρυντές χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση της σκληρότητας του νερού και την μετατροπή του σε μαλακό. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διέλευσης του νερού από κλίνη ιοντοεναλλακτικών ρητινών, που εναλλάσσουν τα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου με ιόντα νατρίου. Όταν φθάσει η προγραμματισμένη ημέρα και ώρα, γίνεται αναγέννηση της ρητίνης με διάλυμα αλατιού (χλωριούχου νατρίου).

Το νερό που παράγεται, καθώς δεν περιέχει σκληρότητα, δεν δημιουργεί αποθέσεις αλάτων, με αποτέλεσμα να προστατεύεται ο εξοπλισμός με τον οποίο έρχεται σε επαφή το νερό.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • Νερό τροφοδοσίας λεβήτων – πύργων ψύξης
  • Μείωση σκληρότητας νερού γενικών χρήσεων σε δίκτυα διανομής νερού (βιομηχανίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κτίρια, κατοικίες, κλπ)
  • Κάλυψη αναγκών σε αποσκληρυμένο νερό, οπουδήποτε απαιτείται η χρήση τέτοιας ποιότητας νερού

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Πλήρως αυτόματη λειτουργία με δυνατότητα έναρξης αναγέννησης κατά την βούληση του χειριστή
  • Λειτουργία αυτοματισμού σε χαμηλή τάση (12 VAC), για προστασία του προσωπικού
  • Μικρή πτώση πίεσης
  • Ασήμαντο κόστος συντήρησης
  • Δοχείο ρητίνης από χάλυβα με εσωτερική και εξωτερική πλαστικοποίηση με φιλμ πολυαιθυλενίου
  • Έλεγχος από ηλεκτρονικό πίνακα

Η σειρά μοντέλων SM/ETP4 είναι σχεδιασμένη για σχετικά μικρή παροχή, μέχρι 3,6 m3/h.

Τύπος Μέγιστη Ικανότητα
m3*f°H
Μέγιστη Παροχή
m3/h
Πτώση Πίεσης
bar
SM11/ETP4 70 1,8 0,8
SM21/ETP4 125 2,4 1,1
SM41/ETP4 210 3,0 1,2
SM61/ETP4 335 3,6 1,2
SM81/ETP4 600 3,6 1,2
SM101/ETP4 750 3,6 1,2

Η σειρά μοντέλων SF/ETP4 είναι σχεδιασμένη για ακόμα μεγαλύτερη παροχή νερού

Τύπος Μέγιστη Ικανότητα
m3*f°H
Μέγιστη Παροχή
m3/h
Πτώση Πίεσης
bar
SF361/ETP4 750 10,8 2
SF601/ETP4 1100 12,6 2
SF801/ETP4 1500 12,6 2
SF1201/ETP4 2250 13,2 2
SF1801/ETP4 3400 13,2 2
SF2001/ETP4 4900 13,2 2

Η σειρά μοντέλων SFH/ETP4 είναι σχεδιασμένη για ακόμα μεγαλύτερη παροχή και έχει εξωτερικό σύστημα σωληνώσεων από γαλβανισμένο χάλυβα

Τύπος Μέγιστη Ικανότητα
m3*f°H
Μέγιστη Παροχή
m3/h
Πτώση Πίεσης
bar
SFH601/ETP4 1100 20,4 2
SFH1201/ETP4 2250 36 2
SFH1801/ETP4 3400 46 2
SFH2001/ETP4 4900 46 2

Η σειρά SMH/ETP4 διαθέτει εξωτερικό σύστημα σωληνώσεων από PVC

Τύπος Μέγιστη Ικανότητα
m3*f°H
Μέγιστη Παροχή
m3/h
Πτώση Πίεσης
bar
SMH361/ETP4 750 8 1,8
SMH601/ETP4 1100 10 1,8
SMH901/ETP4 1800 16 1,8
SMH1201/ETP4 2400 18 1,8
SMH1801/ETP4 3670 20 1,8
SMH2001/ETP4 5200 18 1,8

Τέλος η σειρά μοντέλων SML/ETP4 έχει την ίδια σχεδίαση με την σειρά SMH/ETP4, αλλά ακόμα μεγαλύτερη παροχή νερού

Τύπος Μέγιστη Ικανότητα
m3*f°H
Μέγιστη Παραγωγή
m3/h
Πτώση πίεσης
bar
SML1201/ETP4 2400 30 1,8
SML1801/ETP4 3670 40 1,8
SML2001/ETP4 5200 32 1,8

Φυλλάδιο