Επιλογή Σελίδας
Building Com...

Τομείς

Σχολεία – Πανεπιστήμια – ΤΕΙ – Ερευνητικά Κέντρα

Τα σχολεία-πανεπιστήμια-ΤΕΙ-Ερευνητικά κέντρα αποτελούν χώρους όπου καθημερινά συναθροίζονται πολλά άτομα. Επομένως, η ανάγκη τόσο για ποιοτικό νερό γενικής χρήσης όσο και για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι μεγάλη. Παράλληλα, σε αυτούς τους χώρους λειτουργούν διάφορα εργαστήρια που κάνουν χρήση νερού ειδικών προδιαγραφών για την διεξαγωγή διαφόρων αναλύσεων. Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω κρίνεται αναγκαία η επεξεργασία νερού για τα σχολεία-πανεπιστήμια-ΤΕΙ-Ερευνητικά κέντρα, καθώς συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία τους, αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής και επιτυγχάνει σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Παράλληλα, η χρήση άριστης ποιότητας νερού μειώνει βλάβες και φθορές σε:

 • υδραυλικές εγκαταστάσεις,
 • σωληνώσεις,
 • ηλεκτρικές συσκευές,
 • εργαστηριακές συσκευές
 • είδη υγιεινής,
 • αντιστάσεις στους θερμοσίφωνες,
 • καλοριφέρ, και
 • boiler ζεστού νερού.

επιτυγχάνοντας μακροζωϊα των συσκευών.

Η ΤΕΜΑΚ, με γνώμονά της την κερδοφορία του πελάτη, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις επεξεργασίας νερού ακόμα και για την πιο απαιτητική εφαρμογή. Κάθε περίπτωση μελετάται και σχεδιάζεται ξεχωριστά με βάση πάντα την ποιότητα του διαθέσιμου νερού και για οποιοδήποτε επιθυμητή ημερήσια παραγωγή. Στην γκάμα των προϊόντων μας μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

 • Φίλτρα νερού
 • Συστήματα αποσκλήρυνσης
 • Αφαλατώσεις Υφάλμυρου και Θαλασσινού νερού
 • Συστήματα Χλωρίωσης-Απολύμανσης
 • Συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου νερού για τα εργαστήρια
 • Συστήματα επεξεργασίας νερού για Πιλοτικές εφαρμογές