Επιλογή Σελίδας

Ιονανταλλακτικές Ρητίνες

Η ανταλλαγή ιόντων στο νερό με χρήση ειδικών ρητινών είναι συνηθισμένη διεργασία, κυρίως για το βιομηχανικό νερό.

Ανάλογα με την εφαρμογή η ιονανταλλακτική ρητίνη μπορεί να είναι:

  • Ισχυρά κατιονική

  • Ασθενώς κατιονική

  • Ισχυρά ανιονική

  • Ασθενώς ανιονική

  • Μικτή ρητίνη

Προϊόντα