Επιλογή Σελίδας
Προϊόντα

Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα

ΣΚΟΠΟΣ

Granular Act...

Το ελεύθερο χλώριο, οι οργανικές ουσίες και οι οσμές που οφείλονται στις ουσίες αυτές απομακρύνονται από το νερό με τη χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα. Οι παραπάνω ουσίες προσροφούνται στον ενεργό άνθρακα και κατακρατούνται.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • Αποχλωρίωση και απομάκρυνση οργανικών ουσιών από το νερό γενικών χρήσεων και πόσιμου νερού σε οποιαδήποτε εγκατάσταση.
  • Προκατεργασία μονάδων αντίστροφης ώσμωσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα σειράς ECF, είναι φίλτρα μικρής δυναμικότητας, με δοχείο από πολυεστέρα και αυτόματη βαλβίδα ελέγχου, εγκατεστημένη στην κορυφή του δοχείου.

Τα φίλτρα σειράς TFA είναι φίλτρα μεσαίου μεγέθους, με δοχείο από πολυεστέρα. Τα μοντέλα 300 έως 700 περιλαμβάνουν αυτόματη βαλβίδα ελέγχου, εγκατεστημένη στην κορυφή του δοχείου. Τα μοντέλα 900 έως 2300 περιλαμβάνουν εξωτερικό σύστημα σωλήνωσης με ξεχωριστές αυτόματες βαλβίδες.

Τα φίλτρα σειράς TFB είναι φίλτρα μεγαλύτερα, με δοχείο από χάλυβα και εξωτερικό σύστημα σωλήνωσης με ξεχωριστές αυτόματες βαλβίδες.

Granular Act...

Σειρά ECF Σειρά TFA Σειρά TFB
Μοντέλο Παροχή m3/h* Μοντέλο Παροχή m3/h* Μοντέλο Παροχή m3/h*
ECF20 0.5 TFA300 4.4 TFB10 10
ECF40 0.8 TFA500 7.0 TFB12 12
ECF60 1.1 TFA700 10.4 TFB14 14
ECF100 1.6 TFA850 13.6 TFB17 17
ECF120 1.9 TFA900 13.6 TFB20 20
ECF150 2.6 TFA1250 17.7 TFB25 25
ECF200 3.6 TFA1300 17.5 TFB30 30
TFA1800 31.0 TFB35 35
TFA2300 31.0 TFB40 40
TFB50 50
TFB60 60
TFB75 75
TFB100 100

(*) Παροχή για ταχύτητα νερού 15 m/h. Για πιο λεπτομερή υπολογισμό σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμογή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Φυλλάδιο