Επιλογή Σελίδας
Απιονιστές

Απιονιστές

Οι απιονιστές μέσω της διεργασίας του απιονισμού του νερού απομακρύνουν τα άλατα από το νερό. Στις περισσότερες περιπτώσεις η αλκαλικότητα και τα ολικά διαλυτά στερεά του νερού προκαλούν προβλήματα στον εξοπλισμό. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η απομάκρυνση των διαλυμένων αλάτων μέσω των απιονιστών.

Τα άλατα του νερού μπορεί να απομακρυνθούν με την βοήθεια ιονανταλλακτικών ρητινών. Το παραγόμενο νερό από αυτή την διεργασία λέγεται “απιονισμένο” και τα συστήματα επεξεργασίας απιονιστές.

Η ΤΕΜΑΚ διαθέτει πλήρες πρόγραμμα απιονιστών με ιονανταλλακτικές ρητίνες. Κάθε εγκατάσταση απιονιστή αποτελείται από δύο στήλες. Η πρώτη στήλη περιέχει κατιονική ρητίνη και η δεύτερη στήλη, που ακολουθεί, περιέχει ανιονική ρητίνη. Όταν συμπληρωθεί ο κύκλος λειτουργίας και κορεσθούν οι ρητίνες, ξεκινά αυτόματα η διαδικασία της αναγέννησης. Η κατιονική ρητίνη αναγεννάται με διάλυμα υδροχλωρικού οξέος και η ανιονική ρητίνη αναγεννάται με διάλυμα καυστικού νατρίου.

Η λειτουργία της εγκατάστασης των απιονιστών είναι αυτόματη ή ημι-αυτόματη με χειροκίνητη έναρξη της διαδικασίας αναγέννησης.

Προϊόντα