Επιλογή Σελίδας
Προϊόντα

Φίλτρα Θολότητας

ΣΚΟΠΟΣ

Τα φίλτρα θολότητας χρησιμοποιούνται για την φίλτρανση του νερού, την απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών και των λοιπών ρύπων που ευθύνονται για την θολότητα του νερού. Το φιλτραρισμένο νερό καθίσταται κατάλληλο για χρήση ή περαιτέρω επεξεργασία, απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα αιωρούμενα στερεά. Αυτό επιτυγχάνεται με την ροή του νερού (με κατάλληλη ταχύτητα για κάθε εφαρμογή) μέσω κατάλληλα επιλεγμένων στρώσεων διηθητικών υλικών και υποβασταζόντων στρωμάτων και την συγκράτηση των ρύπων στην επιφάνεια των κόκκων των υλικών αυτών. Για τον καθαρισμό της κλίνης των διηθητικών υλικών, έχει προβλεφθεί αυτόματο ξέπλυμα, με νερό (ή και αέρα) σε κατάλληλη παροχή.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • Φίλτρανση νερού γενικών χρήσεων και ποσίμου νερού σε οποιαδήποτε εγκατάσταση.
  • Προκατεργασία μονάδων αντίστροφης ώσμωσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Τα φίλτρα σειράς ECF, είναι φίλτρα μικρής δυναμικότητας, με δοχείο από πολυεστέρα και αυτόματη βαλβίδα ελέγχου, εγκατεστημένη στην κορυφή του δοχείου.

Τα φίλτρα σειράς TFA είναι φίλτρα μεσαίου μεγέθους, με δοχείο από πολυεστέρα. Τα μοντέλα 300 έως 700 περιλαμβάνουν αυτόματη βαλβίδα ελέγχου, εγκατεστημένη στην κορυφή του δοχείου. Τα μοντέλα 900 έως 2300 περιλαμβάνουν εξωτερικό σύστημα σωλήνωσης με ξεχωριστές αυτόματες βαλβίδες.

Τα φίλτρα σειράς TFB είναι φίλτρα μεγαλύτερα, με δοχείο από χάλυβα και εξωτερικό σύστημα σωλήνωσης με ξεχωριστές αυτόματες βαλβίδες.

Τέλος, η ΤΕΜΑΚ μπορεί να προσφέρει λύσεις με εγκατάσταση πολυεστερικών ή χαλύβδινων φίλτρων σε ένα ή περισσότερα εμπορευματοκιβώτια (containers), ανάλογα προς την εφαρμμογή και την απαιτούμενη παροχή. Η εγκατάσταση είναι πλήρως προσυναρμολογημένη, υδραυλικά ελεγμένη, έτοιμη για τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία. Η μελέτη και σχεδίαση γίνεται με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και προγραμμάτων δημιουργίας μοντέλων 3-D.

Σειρά ECF Σειρά TFA Σειρά TFB
Μοντέλο Παροχή m3/h* Μοντέλο Παροχή m3/h* Μοντέλο Παροχή m3/h*
ECF20 0.5 TFA300 4.4 TFB10 10
ECF40 0.8 TFA500 7.0 TFB12 12
ECF60 1.1 TFA700 10.4 TFB14 14
ECF100 1.6 TFA850 13.6 TFB17 17
ECF120 1.9 TFA900 13.6 TFB20 20
ECF150 2.6 TFA1250 17.7 TFB25 25
ECF200 3.6 TFA1300 17.5 TFB30 30
TFA1800 31.0 TFB35 35
TFA2300 31.0 TFB40 40
TFB50 50
TFB60 60
TFB75 75
TFB100 100

(*) Παροχή για ταχύτητα νερού 15 m/h

Φυλλάδιο