Επιλογή Σελίδας
Building Com...

Τομείς

Κτιριακά Συγκροτήματα – Κολυμβητήρια

Η επεξεργασία νερού στα κτιριακά συγκροτήματα και κολυμβητήρια, αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας, καθώς αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνει σημαντική μείωση στα λειτουργικά έξοδα. Συγκεκριμένα, με την χρήση άριστης ποιότητας νερού μειώνονται οι ανάγκες σε κατανάλωση απορρυπαντικών και καθαριστικών, ελαχιστοποιείται η κατανάλωση ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης νερού και μειώνονται οι βλάβες και φθορές σε:
 • υδραυλικές εγκαταστάσεις,
 • σωληνώσεις,
 • ηλεκτρικές συσκευές,
 • είδη υγιεινής,
 • αντιστάσεις στους θερμοσίφωνες,
 • καλοριφέρ, και
 • boiler ζεστού νερού.
επιτυγχάνοντας μακροζωϊα των συσκευών. Η ΤΕΜΑΚ, με γνώμονά της την κερδοφορία του πελάτη, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις επεξεργασίας νερού ακόμα και για την πιο απαιτητική εφαρμογή. Κάθε περίπτωση μελετάται και σχεδιάζεται ξεχωριστά με βάση πάντα την ποιότητα του διαθέσιμου νερού και για οποιοδήποτε επιθυμητή ημερήσια παραγωγή. Στην γκάμα των προϊόντων μας μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:
 • Φίλτρα νερού
 • Συστήματα αποσκλήρυνσης
 • Αφαλατώσεις Υφάλμυρου και Θαλασσινού νερού
 • Συστήματα Χλωρίωσης-Απολύμανσης
 • Εξοπλισμός πισίνας.