Επιλογή Σελίδας
Potable Wate...

Pure Potable...

Καθαρό Πόσιμο Νερό

Η ΤΕΜΑΚ παρέχει λύσεις που εξασφαλίζουν την παροχή καθαρού πόσιμου νερού, προασπίζοντας την υγεία των πελατών της. Το καθαρό πόσιμο νερό (άλατα εντός ορίων της κείμενης νομοθεσίας, έλλειψη οσμής, καλή γεύση, διαύγεια), πέραν του ότι είναι ασφαλές, έχει τα επιθυμητά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα το καθαρό πόσιμο νερό προστατεύει τις υδραυλικές εγκαταστάσεις σε κάθε εφαρμογή.  Οι βασικές παράμετροι ελέγχονται στο πόσιμο νερό είναι:

ΤΕΜΑΚ Water ...

ΤΕΜΑΚ Water Kiosks (Αυτόματοι Πωλητές Νερού)

Τα νέας τεχνολογίας αυτόνομα συστήματα «ΤΕΜΑΚ Water Kiosk» σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ανάλογα με το νερό που πρόκειται να επεξεργαστούν. Περιλαμβάνουν λύσεις μεμονωμένες ή και με συνδυασμό για απολύμανση, φίλτρανση για την αφαίρεση αιωρημάτων, σιδήρου , μαγγανίου, οργανικού φορτίου, αφαίρεση βαρέων μετάλλων, αφαλάτωση με τη μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης, συστήματα μετακατεργασίας, αποθήκευσης, απολύμανσης και αυτόματο σύστημα διάθεσης του καθαρού πόσιμου νερού, κλπ. Τα συστήματα φέρουν όλα εκείνα τα στοιχεία που τα καθιστούν ασφαλή σε σχέση με τον καταναλωτή, το προσωπικό, αλλά και το περιβάλλον.

Η επεξεργασία γίνεται στο υφάλμυρο νερό που προέρχεται από τις γεωτρήσεις του νησιού ή του δικτύου κάθε περιοχής. Τα συστήματα είναι κατασκευασμένα και έτοιμα προς λειτουργία, εργονομικά εγκατεστημένα σε μεταλλικό οικίσκο ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικά ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασής του.

Δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πολιτών, η ΤΕΜΑΚ δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους κατοίκους, τους επισκέπτες στις γειτονιές της κάθε περιοχής να προμηθεύονται με συμβολικό κόστος Πόσιμο Νερό απ’ ευθείας από τους φορητούς οικίσκους, περιορίζοντας την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις πλαστικές φιάλες.