Επιλογή Σελίδας
Προϊόντα

Απονιτρωτές μέχρι 1,4 m3/h

Η απομάκρυνση νιτρικών από το πόσιμο νερό για παροχές μέχρι 1,4 κυβικά μέτρα ανά ώρα μπορεί να επιτευχθεί με απονιτρωτές της σειράς SM/CSD.

Η εγκατάσταση αφορά σε διπλή γραμμή επεξεργασίας (δύο απονιτρωτές σε παράλληλη λειτουργία), με ογκομετρική αναγέννηση και πλήρως αυτόματη λειτουργία.

Φυλλάδιο