Επιλογή Σελίδας

ΥγιεινήςHygienic

Οι βαλβίδες /βάνες υγιεινής βρίσκουν εφαρμογή κυρίως στην φαρμακοβιομηχανία, όπου απαιτούνται βαλβίδες ειδικών προδιαγραφών.

Η ΤΕΜΑΚ μπορεί να προσφέρει ειδικές βαλβίδες/βάνες υγιεινής, σύμφωνες προς τις πιο αυστηρές προδιαγραφές.

Ζητήστε μας ενημερωτικό υλικό ή αποστείλετε την ζήτηση σας.

 

 

Φυλλάδιο