Επιλογή Σελίδας

Έδρας (Globe)Globe Valve

Οι βαλβίδες/βάνες έδρας (globe) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ροής (λειτουργία on-off ή control) σε ένα δίκτυο. Διατίθενται βάνες/βαλβίδες φλαντζωτές κατά τα πρότυπα DIN, ANSI και JIS, με διπλή έδραση, δίοδες ή τρίοδες, με ηλεκτρικό ή πνευματικό χειρισμό, σε μεγάλο εύρος εφαρμογών όπως :

  • Βιομηχανικές εφαρμογές
  • Δίκτυα Τροφίμων (hygienic series)
  • Ναυτιλία
  • Καύσιμα, διαλύτες, διαβρωτικά χημικά
  • Δίκτυα αέρα

Οι βαλβίδες/βάνες έδρας είναι υψηλών προδιαγραφών μεγάλης ακριβείας και με άριστη συμπεριφορά σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

 

Φυλλάδιο