Επιλογή Σελίδας

Πλακοειδείς ΕναλλάκτεςPlate Heat E...

Οι πλακοιειδείς Εναλλάκτες προσφέρονται μετά από πλήρες πρόγραμμα υπολογισμού, διαστασιολόγησης, κοστολόγησης και προμήθειας για:

 Πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας

  • Παραδοσιακών πλακών
  • Πλακών ελεύθερης ροής
  • Ημισυγκολλητών πλακών
  • Πλακών ασφαλείας
 • Συγκολλητούς πλακοειδείς εναλλάκτες
 • Συγκολλητούς πλακοειδείς εναλλάκτες με κέλυφος και πλάκες
 • Διατάξεις παραγωγής φρέσκου νερού (Fresh Water Generators)Brazed

Φυλλάδιο