Επιλογή Σελίδας

ΑντεπίστροφεςΑντεπίστροφες

Οι αντεπίστροφες βαλβίδες/βάνες επιτρέπουν τη ροή ενός ρευστού κατά τη μία μόνο διεύθυνση, αποτρέποντας πιθανή ροή προς τα πίσω. Διατίθενται αντεπίστροφες βαλβίδες/βάνες σε κλαπέ (swing check), με ελατήριο ή χωρίς, σε σπαστού δίσκου (flow check) καθώς και σε τύπου δίσκου-ελατηρίου (disc check) σε διαστάσεις από DN40 έως και DN300, για πίεση μέχρι 16 bar. Οι αντεπίστροφες βαλβίδες/βάνες μπορούν να διαστασιολογηθούν για πολύ μεγάλη παροχή και εξαιρετική στεγανότητα.

Οι βαλβίδες/βάνες αντεπιστροφής, βρίσκουν εφαρμογή σχεδόν σε κάθε δίκτυο, όπως

  • Δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης
  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού
  • Βιομηχανικές εφαρμογές
  • Δίκτυα Τροφίμων (hygienic series)
  • Ναυτιλία

Το πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνει βαλβίδες/βάνες αντεπιστροφής για πιο απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας, κλάσης πίεσης μέχρι 425 bar (static pressure) και θερμοκρασία από -30 °C μέχρι 540 °C.

Αντεπίστροφες

Φυλλάδιο