Επιλογή Σελίδας
Μήνυμα Προέδρου

Μήνυμα Προέδρου

Νερό: Δεδομένο ή Ζητούμενο;

Το νερό, μαζί με τον αέρα και τον ήλιο, αποτελεί βασικό παράγοντα της ζωής.

Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται 70% από νερό και χωρίς αυτό μόνο λίγες μέρες ζει ο άνθρωπος. Το ίδιο συμβαίνει με τα φυτά και τα ζώα.

Συνεπώς, το νερό και συγκεκριμένα το πόσιμο νερό είναι απολύτως αναγκαίο για το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας.

Δεδομένο είναι ότι τα ¾ περίπου της επιφάνειας της γης καλύπτονται από νερό (θάλασσες, ποτάμια, παγετοί κ.λπ.) και ανέρχεται σε 1.400 περίπου εκατομμύρια κυβικά χιλιόμετρα.

Από αυτά ΜΟΝΟ το 0,3‰ (420.000 κυβικά χιλιόμετρα) είναι άμεσα αξιοποιήσιμο επιφανειακό νερό (λίμνες, ποτάμια). Το υπόλοιπο είναι θάλασσα, παγετοί και υπόγεια νερά.

Σε αυτό το 0,3‰ του άμεσα αξιοποιήσιμου νερού, έχουν πρόσβαση μόνο μερικές περιοχές στον πλανήτη, ενώ οι υπόλοιπες είτε δεν έχουν νερό, είτε έχουν λίγο ή μολυσμένο.

Ζητούμενο, λοιπόν, σε πολλές περιοχές της γης, στα ελληνικά νησιά και σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, είναι το διαθέσιμο καλό νερό.

Απάντηση σε αυτό το ζητούμενο δίνει η επιστήμη και η τεχνολογία επεξεργασίας νερού (αφαλάτωση, φίλτρανση κ.λπ.), όπου αξιοποιούνται τα δεδομένα (νερό θάλασσας, λιμνών, ποταμών, υπόγεια ύδατα κ.λπ.) και προσφέρονται λύσεις που εξασφαλίζουν στον άνθρωπο κατάλληλο νερό για κάθε ανάγκη του (πόσιμο, άρδευση, βιομηχανία κ.λπ.).

Ακριβώς αυτή είναι η δουλειά μας στην ΤΕΜΑΚ:

Αξιοποιούμε το άφθονο νερό της Φύσης και εξασφαλίζουμε το ζητούμενο πολύτιμο νερό για τον Άνθρωπο.