ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Έργα - Εγκαταστάσεις

 

Η ΤΕΜΑΚ ΑΕ έχει προμηθεύσει πλήθος συσκευών, συστημάτων επεξεργασίας νερού και εξαρτημάτων δικτύων, που λειτουργούν άψογα.

 

Τα τελευταία χρόνια η ΤΕΜΑΚ ΑΕ έχει αναπτύξει εξαγωγική δραστηριότητα και ανταγωνίζεται τις σημαντικότερες αντίστοιχες εταιρείες επεξεργασίας νερού του Διεθνούς χώρου, προσφέροντας σύγχρονα προϊόντα, υψηλής ποιότητας.

 

Η μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία που αναπτύσσει η ΤΕΜΑΚ ΑΕ αντικατοπτρίζεται στους χιλιάδες ευχαριστημένους πελάτες της και στο όφελος που απολαμβάνουν από την λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και εξοπλισμού δικτύων.

 

Μερικές από τις εγκαταστάσεις μπορείτε να δείτε στις ακόλουθες φωτογραφίες.

 

Copyright © 2019 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: