ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Απολύμανση Νερού

 

 

Οι πιο διαδεδομένοι τρόποι απολύμανσης του πόσιμου νερού είναι η χλωρίωση, ο οζονισμός και η υπεριώδης ακτινοβολία.

 

Η ΤΕΜΑΚ προσφέρει πλήρη σειρά αξιόπιστων και δοκιμασμένων λύσεων απολύμανσης, αξιοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία και ποιοτικά συστήματα και μηχανήματα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

 

Copyright © 2019 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: