ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Προϊόντα

Συστήματα Παραγωγής Υπερκάθαρου Νερού

 

Εργαστηριακές εφαρμογές

 

Τα συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου νερού χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια για την χημική ανάλυση του νερού.

 

Προαιρετικά μπορεί η συσκευή μπορεί να περιλαμβάνει και φίλτρο υπερδιήθησης, που χρησιμοποιείται για την μείωση του οργανικού άνθρακα.

 

Copyright © 2020 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: