ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Προϊόντα

Συστήματα Παραγωγής Υπερκάθαρου Νερού

 

Βιομηχανικές εφαρμογές

 

Τα συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου νερού χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, όπου απαιτείται νερό υψηλής ποιότητας (18,2 ΜΩ) για

 

  • Τον ψεκασμό στην αεριοστροβιλική μονάδα στο ρεύμα του εισερχόμενου αέρα και στο καύσιμο
  • Την παραγωγή ατμού υψηλής πίεσης στους λέβητες των λιγνιτικών ή πετρελαϊκών μονάδων
  • Την παραγωγή ατμού υψηλής πίεσης στα drums των μονάδων συνδυασμένου κύκλου

 

Ακόμα οι εγκαταστάσεις παραγωγής υπερκάθαρου νερού βρίσκουν εφαρμογές σε εργοστάσια κατασκευής φωτοβολταϊκών πάνελ, αλλά και στην φαρμακοβιομηχανία.

 

Η ΤΕΜΑΚ έχει κατασκευάσει εγκαταστάσεις παραγωγής υπερκάθαρου νερού τόσο για τις λιγνιτικές μονάδες παραγωγής ενέργειας του Βορείου Συστήματος, αλλά και για ιδιωτικές μονάδες ανοικτού και συνδυασμένου κύκλου, που λειτουργούν με φυσικό αέριο, ενώ υπάρχουν αναφορές και για εργοστάσια κατασκευής φωτοβολταϊκών πάνελ αλλά και στην φαρμακοβιομηχανία.

Copyright © 2020 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: