ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Προϊόντα

Συστήματα Παραγωγής Υπερκάθαρου Νερού

 

Συστήματα Παραγωγής Υπερκάθαρου Νερού

 

Ο όρος υπερκάθαρο νερό αναφέρεται σε νερό από το οποίο έχουν απομακρυνθεί όλα τα διαλυτά στερεά και έτσι η αγωγιμότητα κυμαίνεται κάτω από 0,1 μS/cm.

 

Τα συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου νερού βρίσκουν εφαρμογή στην βιομηχανία (εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, εργοστάσια κατασκευής φωτοβολταϊκών πάνελ, κλπ), αλλά και σε χημικά εργαστήρια.

 

Copyright © 2019 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: