ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Απαεριωτές

 

Οι ψυχροί απαεριωτές διοξειδίου του άνθρακα κυρίως χρησιμοποιούνται στο τελευταίο στάδιο εγκαταστάσεων απαλκαλίωσης με ιονανταλλακτικές ρητίνες, προκειμένου να απομακρυνθεί το διοξείδιο του άνθρακα που βρίσκεται σε περίσσεια στο νερό.

 

Η ΤΕΜΑΚ διαθέτει πλήρες πρόγραμμα απαεριωτών διοξειδίου του άνθρακα, με πληρωτικό υλικό, φυσητήρα αέρα, ενδιάμεση δεξαμενή απαλκαλιωμένου νερού και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την αυτόματη λειτουργία τους, για παροχή νερού μέχρι 50 κυβικά μέτρα την ώρα.

 

Copyright © 2019 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: