ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Μονοί, ογκομετρικοί μέχρι 46 m3/h. Μοντέλα σειράς SM-SF/CSD

 

ΣΚΟΠΟΣ

Οι αποσκληρυντές χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση της σκληρότητας του νερού και την μετατροπή του σε μαλακό. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διέλευσης του νερού από κλίνη ιοντοεναλλακτικών ρητινών, που εναλλάσσουν τα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου με νάτριο. Όταν από τον αποσκληρυντή περάσει η προκαθορισμένη ποσότητα νερού και η ρητίνη κορεστεί, γίνεται αναγέννησή της με διάλυμα αλατιού (χλωριούχου νατρίου).

Το νερό που παράγεται, καθώς δεν περιέχει σκληρότητα, δεν δημιουργεί αποθέσεις αλάτων, με αποτέλεσμα να προστατεύεται ο εξοπλισμός με τον οποίο έρχεται σε επαφή το νερό.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Νερό τροφοδοσίας λεβήτων - πύργων ψύξης
 • Μείωση σκληρότητας νερού γενικών χρήσεων σε δίκτυα διανομής νερού (βιομηχανίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κτίρια, κατοικίες, κλπ)
 • Κάλυψη αναγκών σε αποσκληρυμένο νερό, οπουδήποτε απαιτείται η χρήση τέτοιας ποιότητας νερού

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 

Single Softener
 • Πλήρως αυτόματη λειτουργία με δυνατότητα χειροκίνητης έναρξης κατά την επιθυμία του χειριστή
 • Ο αυτοματισμός λειτουργεί σε χαμηλή τάση (12 VAC) για προστασία του προσωπικού λειτουργίας
 • Ελάχιστη πτώση πίεσης
 • Ελάχιστο κόστος συντήρησης
 • Το δοχείο του αποσκληρυντή είναι χαλύβδινο, επενδεδυμένο με φιλμ πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας, εξασφαλίζοντας εξαιρετική αντοχή στην διάβρωση
 • Έλεγχος απο ηλεκτρονικό πίνακα
 • Δοχείο παρασκευής διαλύματος αλατιού για την αναγέννηση πλήρως εξοπλισμένο με διάταξη προστασίας από αναρρόφηση αέρα και των ακαθαρσιών του αλατιου
 • Η σειρά SG είναι κατάλληλη για αποσκλήρυνση νερού θερμοκρασίας μέχρι 85 oC

 

 

Η σειρά μοντέλων SM/CSD είναι σχεδιασμένη για σχετικά μικρή παροχή, μέχρι 3,6 m3/h

 

ΤύποςΜέγιστη Ικανότητα
m3*f°H
Μέγιστη Παροχή
m3/h

Πτώση Πίεσης

bar

SM11/CSD 70 1,8 0,8
SM21/CSD 125 2,4 1,1
SM41/CSD 210 3,0 1,2
SM61/CSD 335 3,6 1,2
SM81/CSD 600 3,6 1,2
SM101/CSD 750 3,6 1,2

 

 

Η σειρά μοντέλων SF/CSD είναι σχεδιασμένη για ακόμα μεγαλύτερη παροχή νερού

 

ΤύποςΜέγιστη Ικανότητα
m3*f°H
Μέγιστη Παροχή
m3/h

Πτώση Πϊεσης

bar

SF361/CSD 750 10,8 2
SF601/CSD 1100 12,6 2
SF801/CSD 1500 12,6 2
SF1201/CSD 2250 13,2 2
SF1801/CSD 3400 13,2 2
SF2001/CSD 4900 13,2 2

 

 

Η σειρά μοντέλων SFH/CSD είναι σχεδιασμένη για ακόμα μεγαλύτερη παροχή και έχει εξωτερικό σύστημα σωληνώσεων από γαλβανισμένο χάλυβα

 

ΤύποςΜέγιστη Ικανότητα
m3*f°H
Μέγιστη Παροχή
m3/h

Πτώση Πίεσης

bar

SFH601/CSD 1100 20,4 2
SFH1201/CSD 2250 36 2
SFH1801/CSD 3400 46 2
SFH2001/CSD 4900 46 2

 

 

Η σειρά SMH/CSD διαθέτει εξωτερικό σύστημα σωληνώσεων από PVC

 

ΤύποςΜέγιστη Ικανότητα
m3*f°H
Μέγιστη Παροχή
m3/h

Πτώση Πίεσης

bar

SMH361/CSD 750 8 1,8
SMH601/CSD 1100 10 1,8
SMH901/CSD 1800 16 1,8
SMH1201/CSD 2400 18 1,8
SMH1801/CSD 3670 20 1,8
SMH2001/CSD 5200 18 1,8

 

 

Τέλος η σειρά μοντέλων SML/CSD έχει την ίδια σχεδίαση με την σειρά SMH/CSD, αλλά ακόμα μεγαλύτερη παροχή νερού

 

ΤύποςΜέγιστη Ικανότητα
m3*f°H
Μέγιστη Παραγωγή
m3/h

Πτώση πίεσης

bar

SML1201/CSD 2400 30 1,8
SML1801/CSD 3670 40 1,8
SML2001/CSD 5200 32 1,8

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: