ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Αποσκληρυντές

 

Αποσκληρυντές
Αποσκληρυντές
Αποσκληρυντές
Αποσκληρυντές

Σε πολλές περιπτώσεις η αποσκλήρυνση είναι απαραίτητη για την απομάκρυνση αλάτων ασβεστίου και μαγνησίου από το ακατέργαστο νερό. Ο συνηθέστερος τρόπος είναι η χρήση ισχυρώς κανιονικής ιονανταλλακτικής ρητίνης, η οποία αναγεννάται με διάλυμα αλατιού.

 

Διαθέτουμε ένα πλήρες πρόγραμμα για την αποσκλήρυνση του νερού, ξεκινώντας από οικιακές μονάδες μικρής δυναμικότητας μέχρι βαρέος τύπου βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η λειτουργία μπορεί να είναι χειροκίνητη ή αυτόματη με βάση χρονικό ή ογκομετρικό αυτοματισμό.

 

Το δοχείο του αποσκληρυντή μπορεί να είναι από πολυεστέρα ή χαλύβδινο με επένδυση πολυαιθυλενίου ή χαλύβδινο με ειδική εποξειδική βαφή. Μετά από ζήτηση το δοχείο του αποσκληρυντή μπορεί να κατασκευασθεί από ανοξείδωτο χάλυβα.

 

  • ECB/FA5. Μονός αποσκληρυντής, με δοχείο από πολυεστέρα και με χρονική αναγέννηση.
  • ECB/2001Ε. Μονός αποσκληρυντής, με δοχείο από πολυεστέρα και με ογκομετρική αναγέννηση.
  • ECB/2001Εx2. Σειρά δίδυμων αποσκληρυντών, με δοχείο από πολυεστέρα και με ογκομετρική αναγέννηση (μία στήλη σε λειτουργία και μία σε αναγέννηση ή αναμονή)
  • TS/MGT/MGV. Αποσκληρυντές με δοχείο από πολυεστέρα, χρονική ή ογκομετρική αναγέννηση. Το σύστημα μπορεί να είναι δίδυμο, με παράλληλη λειτουργία των δύο αποσκληρυντών ή τον έναν αποσκληρυντή σε αναμονή.
  • SM/ETP4, SF/ETP4, SFH/ETP4, SMH/ETP4, SML/ETP4. Σειρά μονών αποσκληρυντών, με χαλύβδινο δοχείο επενδεδυμένο με πολυαιθυλένιο και χρονική αναγέννηση.
  • SM/CSD, SF/SCD, SFH/CSD, SMH/CSD, SML/CSD. Σειρά μονών αποσκληρυντών, με χαλύβδινο δοχείο επενδεδυμένο με πολυαιθυλένιο και ογκομετρική αναγέννηση.
  • SM/CSD, SF/SCD, SFH/CSD, SMH/CSD, SML/CSD. Δίδυμοι αποσκληρυντές με παράλληλη λειτουργία. Το δοχείο είναι χαλύβδινο επενδεδυμένο με πολυαιθυλένιο και η αναγέννηση ογκομετρική.
  • SM/CSC2, SF/SCC2, SFH/CSC2, SMH/CSC2, SML/CSC2. Σειρά δίδυμων αποσκληρυντών, ο ένας σε λειτουργία και ο δεύτερος σε αναμονή. Το δοχείο είναι χαλύβδινο επενδεδυμένο με πολυαιθυλένιο και η αναγέννηση ογκομετρική.

 

Copyright © 2019 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: