ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Ειδικές Χρήσεις

 

Η ΤΕΜΑΚ μπορεί να προσφέρει εγκαταστάσεις αφαλάτωσης νερού για ειδικές χρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται

 

  • Μονάδες Τεχνητού Νεφρού σε Νοσοκομεία ή Κλινικές
  • Παραγωγής υπερκάθαρου νερού σε Εργοστάσια Παραγωγής Ενέργειας ή Εργοστάσια κατασκευής Φωτοβολταϊκών Πάνελς
  • Βιομηχανία φαρμάκων-καλυντικών
  • Εστιατόρια-καφετέριες (Μονάδες σειράς TESTAR)

 

Η λειτουργία της εγκατάστασης μπορεί να είναι αυτόματη, ελεγχόμενη από PLC και ηλεκτρονικό υπολογιστή για την λειτουργία με την βοήθεια συστήματος εποπτικού ελέγχου (SCADA).

 

Σε περίπτωση απαίτησης παραγωγής υπερκάθαρου νερού, με ειδική αγωγιμότητα 0,055 μS/cm (ειδική αντίσταση 18,2 MΩ), μετά τις μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης τοποθετείται φίλτρο μικτής ρητίνης ή σύστημα συνεχούς ηλεκτροαπιονισμού (CEDI).

 

Τέλος η ΤΕΜΑΚ μπορεί να προσφέρει λύσεις "κατά παραγγελία" για νερό με ιδιαίτερες απαιτήσεις ποιότητας, ανάλογα προς την εκάστοτε εφαρμογή. Το Τεχνικό Τμήμα σε συνεργασία με το Τμήμα Υποστήριξης μπορεί να μελετήσει και να σχεδιάσει λύσεις, σχεδόν για κάθε θέμα που αφορά στην επεξεργασία πόσιμου νερού, νερού παραγωγής ή γενικότερα βιομηχανικού νερού.

Copyright © 2020 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: