ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Αφαλατώσεις Θαλ. Νερού με Ανάκτηση Ενέργειας έως 1000 m3/ημ

 

Αφαλατώσεις θαλασσινού Νερού με Ανάκτηση Ενέργειας
Αφαλατώσεις θαλασσινού Νερού με Ανάκτηση Ενέργειας

ΣΚΟΠΟΣ

Η αφαλάτωση θαλασσινού νερού και η παραγωγή υψηλής ποιότητας νερού, με χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα ή η παραγωγή πόσιμου νερού.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • Παραγωγή νερού υψηλής ποιότητας, για οικίες, βιομηχανία, ξενοδοχειακές μονάδες, κλπ
  • Παραγωγής νερού γενικής χρήσης ή παραγωγή πόσιμου νερού από αφαλάτωση θάλασσας
  • Παραγωγή συμπληρωματικού νερού για λεβητοστάσια ή ψυκτικά βιομηχανικά κυκλώματα

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η εξαιρετική μελέτη και σχεδίαση και η προσεκτική επιλογή των υλικών κατασκευής εξασφαλίζουν:

  • Συνεχή λειτουργία, χωρίς συχνά σταματήματα για καθαρισμούς
  • Πλήρως αυτόματη λειτουργία, με ελάχιστη επιτήρηση
  • Μεμβράνες αφαλάτωσης υψηλής ανθεκτικότητας και απόδοσης
  • Υψηλός βαθμός ασφαλείας, έγκαιρη προειδοποίηση πιθανής βλάβης
  • Χαμηλό κόστος λειτουργίας
  • Εξαιρετική ποιότητα παραγόμενου νερού

Η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στο συγκρότημα υψηλής πίεσης εξασφαλίζεται με ενσωματωμένη διάταξη ανάκτησης ενέργειας υψηλής απόδοσης.

 

Η ΤΕΜΑΚ μπορεί να προμηθεύσει πλήρως προκατασκευασμένα συστήματα σε θερμομονωμένα και ηχομονωμένα εμπορευματοκιβώτια (container), έτοιμα για τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία.

 

 

Containerized TSWPXContainerized TSW600PXTCON300PX55

 

 

 

 

ΤύποςΠαραγωγή
m3/ημέρα

Ανάκτηση

%

Τροφοδοσία
(V)
TSW324HP 381 45 380
TSW332HP 508 45 380
TSW340HP 636 44 380
TSW348HP 705 45 380
TSW356HP 890 45 380
TSW364HP 1000 45 380
TSW38PX 127 45 380
TSW310PX 153 45 380
TSW314PX 201 46 380
TSW316PX 254 45 380
TSW324PX 381 45 380
TSW332PX 508 45 380
TSW340PX 612 46 380
TSW348PX 705 45 380
TSW356PX 890 45 380
TSW364PX 1000 46 380

 

 

Τα μοντέλα σειράς HP είναι εφοδιασμένα με σύστημα ανάκτησης ενέργειας τύπου hydraulic pressure boosting, ενώ τα μοντέλα σειράς PX με εναλλάκτη πίεσης (pressure exchanger).

 

 

 

 

Copyright © 2020 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: