ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Θαλασσινού Νερού

 

Θαλασσινού Νερού
Sea water, PPC, Phodes

Η αφαλάτωση θαλασσινού νερού χρησιμοποιείται με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό για την παραγωγή νερού καλής ποιότητας ή και πόσιμου νερού.

 

Η ΤΕΜΑΚ προσφέρει πλήρες πρόγραμμα συστημάτων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με αντίστροφη ώσμωση. Η επιλογή μπορεί να γίνει από μικρά συστήματα για σκάφη αναψυχής, μέχρι μεγάλα συστήματα παραγωγής 1000 κυβικών μέτρων αφαλατωμένου νερού την ημέρα.

 

Το πρόγραμμα παραγωγής περιλαμβάνει πλήρως προκατασκευασμένα συστήματα, με προεπεξεργασία θαλασσινού νερού, αφαλάτωση με μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης και μετακατεργασία (εάν απαιτείται) με φίλτρα αύξησης σκληρότητας για την παραγωγή πόσιμου νερού.

 

Όλα τα συστήματα μπορούν να κατασκευασθούν με διάταξη ανάκτησης ενέργειας, για την μείωση του κόστους παραγόμενου αφαλατωμένου νερού.

 

Πέρα από τα τυποποιημένα προϊόντα σειράς παραγωγής (μέχρι 1000 m3/ημέρα) η ΤΕΜΑΚ μπορεί να προσφέρει λύσεις για αφαλάτωση θαλασσινού νερού, με πολύ μεγαλύτερη δυναμικότητα παραγωγής.

 

Επίσης όλα τα συστήματα μπορεί να παραδοθούν προκατασκευασμένα και υδραυλικά δοκιμασμένα, σε ένα ή περισσότερα εμπορευματοκιβώτια (container).

 

 

TSW container TSW Container

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: