ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Υφάλμυρου Νερού

 

Υφάλμυρου Νερού
Υφάλμυρου Νερού

Η αφαλάτωση υφάλμυρου νερού χρησιμοποιείται συχνά για την παραγωγή νερού καλής ποιότητας.

 

Η ΤΕΜΑΚ προσφέρει πλήρες πρόγραμμα παραγωγής συστημάτων αφαλάτωσης νερού με αντίστροφη ώσμωση, από μικρά οικιακά συστήματα, μέχρι συστήματα παραγωγής 1248 κυβικών μέτρων την ημέρα. Εγκαταστάσεις μεγαλύτερης παραγωγής μπορούν να μελετηθούν και να κατασκευασθούν κατόπιν ζήτησης.

 

Το πρόγραμμα παραγωγής περιλαμβάνει επίσης συστήματα πλήρως προκατασκευασμένα σε ειδική βάση εγκατάστασης, ελεγμένα και δοκιμασμένα στις εγκαταστάσεις μας, που περιλαμβάνουν την απαραίτητη προκατεργασία του υφάλμυρου νερού, το σύστημα αφαλάτωσης και, εάν είναι απαραίτητο, την μετακατεργασία με ανάμιξη, ώστε το παραγόμενο νερό τα έχει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

 

Πέρα από τα τυποποιημένα προϊόντα σειράς παραγωγής (μέχρι 1248 m3/ημέρα) η ΤΕΜΑΚ μπορεί να προσφέρει λύσεις για αφαλάτωση υφάλμυρου νερού, με πολύ μεγαλύτερη δυναμικότητα παραγωγής.

 

Όλα τα συστήματα μπορούν να παραδοθούν προκατασκευασμένα, πλήρως ελεγμένα, σε ένα ή περισσότερα εμπορευματοκιβώτια (container).

 

 

Container01 Contairized Brackish RO

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: