ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Οζονιστήρες

 

 

Ο οζονισμός του νερού χρησιμοποιείται ευρέως, κυρίως για την απολύμανση του νερού, σαν εναλλακτική λύση έναντι του χλωρίου, αλλά και για τον έλεγχο οσμής και γεύσης ή τον αποχρωματισμό βιολογικά επεξεργασμένων απονέρων.  Η προσθήκη του όζοντος στο νερό προς απολύμανση γίνεται σε πολύ μικρές δόσεις.

 

Το όζον είναι αέριο και παράγεται "επί τόπου", από τον ατμοσφαιρικό αέρα, με μία συσκευή που λέγεται οζονιστήρας.  Η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα.  Εάν για την απολύμανση του νερού χρησιμοποιείται όζον, τότε το νερό δεν έχει τη χαρακτηριστική μυρωδιά του χλωρίου.

 

Η ΤΕΜΑΚ μπορεί να προσφέρει οζονιστήρες, πλήρη συστήματα παραγωγής όζοντος, ανάλογα προς την ζήτηση.

 

Ενδεικτικές εφαρμογές:

  • Απολύμανση πόσιμου νερού
  • Οξείδωση ανεπιθύμητων συστατικών
  • Επεξεργασία απονέρων
  • Αποχρωματισμός
  • Καταστροφή οργανικών

 

 

 

ozon1

ozon2

ozon3

Copyright © 2019 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: