ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Ιονανταλλακτικές Ρητίνες

 

Η ανταλλαγή ιόντων στο νερό με χρήση ειδικών ρητινών είναι συνηθισμένη διεργασία, κυρίως για το βιομηχανικό νερό.

 

Ανάλογα με την εφαρμογή η ιονανταλλακτική ρητίνη μπορεί να είναι:

  • Ισχυρά κατιονική
  • Ασθενώς κατιονική
  • Ισχυρά ανιονική
  • Ασθενώς ανιονική
  • Μικτή ρητίνη

Copyright © 2019 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: