ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Φίλτρα Θολότητας

 

Φίλτρα Θολότητας
Φίλτρα Θολότητας
Φίλτρα Θολότητας

ΣΚΟΠΟΣ

 

Τα φίλτρα θολότητας χρησιμοποιούνται για την φίλτρανση του νερού, την απομάκρυνση των αιωρουμένων στερεών και των λοιπών ρύπων που είναι υπεύθυνοι για την θολότητα του νερού. Το φιλτραρισμένο νερό καθίσταται κατάλληλο για χρήση ή περαιτέρω επεξεργασία, απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα αιωρούμενα στερεά. Αυτό επιτυγχάνεται με την ροή του νερού (με κατάλληλη ταχύτητα για κάθε εφαρμογή) μέσω κατάλληλα επιλεγμένων στρώσεων διηθητικών υλικών και υποβασταζόντων στρωμάτων και την συγκράτηση των ρύπων στην επιφάνεια των κόκκων των υλικών αυτών. Για τον καθαρισμό της κλίνης των διηθητικών υλικών, έχει προβλεφθεί αυτόματο ξέπλυμα, με νερό (ή και αέρα) σε κατάλληλη παροχή.

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • Φίλτρανση νερού γενικών χρήσεων και ποσίμου νερού σε οποιαδήποτε εγκατάσταση.
  • Προκατεργασία μονάδων αντίστροφης ώσμωσης

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

Τα φίλτρα σειράς ECF, είναι φίλτρα μικρής δυναμικότητας, με δοχείο από πολυεστέρα και αυτόματη βαλβίδα ελέγχου, εγκατεστημένη στην κορυφή του δοχείου.

 

Τα φίλτρα σειράς TFA είναι φίλτρα μεσαίου μεγέθους, με δοχείο από πολυεστέρα. Τα μοντέλα 300 έως 700 περιλαμβάνουν αυτόματη βαλβίδα ελέγχου, εγκατεστημένη στην κορυφή του δοχείου. Τα μοντέλα 900 έως 2500 περιλαμβάνουν εξωτερικό σύστημα σωλήνωσης με ξεχωριστές αυτόματες βαλβίδες.

 

Τα φίλτρα σειράς TFB είναι φίλτρα μεγαλύτερα, με δοχείο από χάλυβα και εξωτερικό σύστημα σωλήνωσης με ξεχωριστές αυτόματες βαλβίδες.

 

Τέλος η ΤΕΜΑΚ μπορεί να προσφέρει λύσεις με εγκατάσταση πολυεστερικών ή χαλύβδινων φίλτρων σε ένα ή περισσότερα εμπορευματοκιβώτια (containers), ανάλογα προς την εφαρμμογή και την απαιτούμενη παροχή. Η εγκατάσταση είναι πλήρως προσυναρμολογημένη, υδραυλικά ελεγμένη, έτοιμη για τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία. Η μελέτη και σχεδίαση γίνεται με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και προγραμμάτων δημιουργίας μοντέλων 3-D.

 

Filter PPC Rhodes Container with filters

 

 

Σειρά ECFΣειρά TFAΣειρά TFB
ΜοντέλοΠαροχή
m3/h*
ΜοντέλοΠαροχή
m3/h*
ΜοντέλοΠαροχή
m3/h*
ECF20 0,5 TFA300 4,4 TFB10 10
ECF40 0,8 TFA500 7,0 TFB12 12
ECF60 1,2 TFA700 10,1 TFB14 14
ECF100 1,6 TFA900 13,6 TFB17 17
ECF120 1,9 TFA1300 17,7 TFB20 20
ECF150 2,6 TFA2000 24,1 TFB25 25
ECF200 3,6 TFA2500 31,0 TFB30 30

 

 

TFA850 13,6 TFB35 35

 

 

TFA1250 17,7 TFB40 40

 

 

 

 

TFB50 50

 

 

 

 

TFB60 60

 

 

 

 

TFB75 75

 

 

 

 

TFB100 100

 

(*) Παροχή για ταχύτητα νερού 15 m/h

 

 

 

Copyright © 2020 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: