ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Φίλτρα Πρόσδοσης Σκληρότητας

 

ΣΚΟΠΟΣ

Τα φίλτρα πρόσδοσης σκληρότητας χρησιμοποιούνται με σκοπό τον εμπλουτισμό του νερού με ασβέστιο και αύξηση της αλκαλικότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με την ροή του νερού (με κατάλληλη ταχύτητα για κάθε εφαρμογή) μέσω κλίνης ανθρακικού ασβεστίου η οποία λειτουργεί σαν «δότης» της απαιτούμενης σκληρότητας και αλκαλικότητας.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μετακατεργασία σε νερά που προέρχονται από διεργασίες αφαλάτωσης για:

  • Παραγωγή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
  • Παραγωγή μη διαβρωτικού νερού γενικών χρήσεων

Copyright © 2019 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: